secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

 DOMENIUL: Științe Administrative

Coordonatori Master:

Prof.Univ.Dr. Cătălina BONCIU

Lect.Univ.Dr. Ioana JOSAN


     Programul de master  se organizează în cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri înfiinţată în anul 2000. Cadrul juridic actual de organizare şi funcţionare a programului de master este dat de Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.128/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările ulterioare, Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, H.G. nr.404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de masterat, precum şi Carta Universităţii din Bucureşti.
     Programul de master este organizat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor  de performanţă stabiliţi prin metodologia ARACIS de evaluare în vederea acreditării. Programul este în acord cu politica de reformă a Universităţii din Bucureşti şi se va desfăşura pe durata a 4 semestre, având ca prioritate cercetarea ştiinţifică, dar asigurând şi o pregătire profesională, cunoştinţe teoretice şi competenţe practice, făcând posibilă dezvoltarea carierei.
     Programul de master are caracter dinamic prin continua armonizare cu programele de învăţământ la nivel european şi, mai ales, prin promovarea parteneriatului cu facultăţi de profil din Europa.
     Programul de master reprezintă ciclul al doilea de studii universitare, asigurând aprofundarea în domeniul ştiinţelor administrative. Pregătirea didactică şi de cercetare de nivel înalt este asigurată de experienţa profesorilor; din această perspectivă, corelarea programului de master cu cercetarea ştiinţifică este foarte strânsă, aceasta fiind principalul criteriu de evaluare a calificării academice, la bază aflându-se două principii fundamentale:

- desfăşurarea activităţilor didactice în strânsă legătură cu activităţile de cercetare pe profilul specializării programului de master
şi
- integrarea concretă a masteranzilor în activităţile de cercetare fir individuale sau de grup.
 
     Programul de master dispune de un plan de cercetare propriu rezultat din însumarea şi coordonarea activităţilor de cercetare ale membrilor catedrei, este corelat cu cel al Centrului de Studii Administrative, Culturale şi Economice şi se desfăşoară pe trei direcţii principale de cercetare:

 - administrarea resurselor umane în context organizaţional şi naţional;
 - managementul carierei;
 - creativitate şi lidership.
 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.