secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Admitere studii tip Licenţă

 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2023

Medii admitere FAA 2019                             

Medii admitere FAA 2020

Medii admitere FAA 2021

Medii admitere FAA 2022

Contact Secretariat

Informatii admitere Etnici Români- locuri studii licență

Admiterea la programele de licență ale FAA se face online, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024. Candidaților care nu dispun de mijloace tehnice pentru înscrierea online li se pot pune la dispoziție aceste mijloace, la sediul facultății, cu condiția să aibă toate documentele solicitate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații trebuie să completeze corect (prin utilizarea diacriticelor acolo unde este cazul) și complet toate câmpurile, din cadrul platformei, să încarce documentele solicitate, să selecteze programele de studii la care vor să se înscrie, respectiv să finalizeze încărcarea datelor și să achite taxa de înscriere.

Candidatul își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platformă și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platformă și cele originale, prezentate la facultate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul este eliminat din listele de admitere și poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

 

Înscrierile se fac online pe platforma de înscriere a facultății în sesiunea septembrie 2023.

 Link-ul pentru accesarea platformei de înscrieri este https://admitere.faa.unibuc.ro/ (va fi activ doar în perioada admiterii). 

 

Candidații care doresc să se înscrie online la sediul facultății situat în București, Bdul. Regina Elisabeta, nr. 4-12, Sectorul 3 trebuie să respecte programul de înscriere:

 - de luni până vineri între orele 9.00 – 14.00

- sâmbăta și duminica între orele 9.00 – 12.00.

  

Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă.

 

Administraţie publică; Business administration; Administrarea afacerilor (la FOCȘANI).

 

 1. La concursul de admitere la studii universitare de licență se pot înscrie absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta.
 2. La admitere pot candida și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.   

Candidații se admit pentru cele șase programe/specializări în baza concursului de dosare, în funcție de:

 • Proba 1

- 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat;

 • Proba 2

- 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).

 • Pentru programul Administrarea afacerilor (în limba Engleză)/Business Administration proba eliminatorie (eseu motivațional în limba Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va fi reprezentată de trimiterea eseului (de maximum o pagină - în care se va menționa programul pentru care se face înscrierea), încărcat o dată cu documentele de înscriere.

Candidații care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS, nu trebuie să susțină proba eliminatorie.

 

Candidații se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de licenţă sau la toate selectând opțiunea(ile) pentru fiecare program(e)/specializare(i) dorit(e).

 

Candidații se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de licenţă sau la toate, încărcând un dosar complet și selectând opțiunea(ile) pentru fiecare program(e)/specializare(i) dorit(e).

Candidații cu diplome de bacalaureat sau echivalent, eliberate de alte instituții decât Ministerul Educației din România, trebuie să parcurgă pașii menționați aici.

 

Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat.

 

Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat.

 

            Perioada de înscriere:          

- 04 - 14 septembrie 2023;

- 15 septembrie 2023 - afișarea rezultatelor, pe site-ul facultății;

- 16 - 18 septembrie 2023 - confirmarea locurilor prin depunerea documentelor fizic la secretariatul facultății;

 - 18 septembrie 2023 - afișarea rezultatelor;

                                               

            Platforma de înscriere va funcționa începând cu data de 04 septembrie 2023, ora 09.00 și se va închide pe 14 septembrie 2023, ora 14.00.

*Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă informăm că afișarea rezultatelor concursului de admitere, se va face in baza numărului de dosar generat de platformă la momentul trimiterii dosarului.    

         

Informaţii despre admiterea la programele de licenţă:

 

Domeniul de ierarhizare

Denumirea

programului de studii universitare de LICENŢĂ

Număr locuri conform

HG 367/2023

Buget

Locuri cu Taxă

Buget

Romi

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Sistemul de protecție socială

Locuri dedicate persoanelor încadrate în grad de handicap

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

+4(021)3053740

0

0

2

0

1

46

Ştiinţe economice

Business administration

+4(021)3053746

0

0

0

0

0

5

Administrarea afacerilor (la Focșani)

+4(021)3053746

0

0

1

0

0

45

Taxa de înscriere

150 lei /program

Taxa de şcolarizare

3400 lei / an

Durata studiilor

3 ani / 6 semestre

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • Diploma de bacalaureat față-verso (1 document PDF);
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • C.I.;
 • Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale școlare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Taxa de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic); 

Taxa de înscriere se poate plăti:

A) online, cu cardul, la https://po.unibuc.ro/admitere.php  

B) Prin virament bancar în contul: RO41RNCB0076010452620055 (se va preciza numele candidatului și denumirea programului)

  

IMPORTANT!!!

 

Toți candidații declarați ”ADMIS” au obligația de a confirma locul obținut, conform informațiilor puse la dispoziție de către comisia de admitere, publicate odată cu afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere.

Nerespectarea de către candidați a termenelor indicate duce la pierderea locului obținut.

   

La refacerea clasamentului, după expirarea primei etape de confirmare a locului ocupat, vor fi luați în calcul doar candidații aflați pe lista de așteptare care și-au exprimat intenția de a ocupa un loc prin aducerea documentelor la secretariat.

 

 

La finalul fiecărui an de studii, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în funcție de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul următor de un loc la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.

  


 

 

 Candidații care doresc să depună documentele pentru recunoașterea și echivalarea diplomei de bacalaureat obținută în străinătate direct, online, la Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București, trebuie să să trimită pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. toate documentele cerute de CNRED plus cererea de echivalare a diplomei, declarația candidatului în română sau engleză sau franceză și adresa de email, în vederea transmiterii de către Comisia de Recunoaștere și Echivalare, pe mail, a documentului în care este echivalată media din străinătate în sistemul de notare românesc.

ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1, Sector 3, Bucureşti, România

 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.