secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Admitere studii tip Licenţă

 

Sesiunea IULIE 2022

Medii admitere FAA 2019                             

Medii admitere FAA 2020

Medii admitere FAA 2021

Contact Secretariat

Admiterea la programele de licență ale FAA se face online, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023. Candidaților care nu dispun de mijloace tehnice pentru înscrierea online, la sediul facultății li se pot pune la dispoziție aceste mijloace, cu condiția să aibă dosarul complet.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații trebuie să completeze complet  și corect (prin utilizarea diacriticelor acolo unde este cazul) toate câmpurile, din cadrul platformei, să încarce documentele solicitate, să selecteze programele de studii la care vor să se înscrie, respectiv să finalizeze încărcarea datelor și să achite taxa de înscriere.

Candidatul își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platformă și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platformă și cele orginale, prezentate la facultate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul este eliminat din listele de admitere și poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

 

Înscrierile se fac online pe platforma de înscriere a facultații în sesiunea iulie 2022.

                      Link-ul pentru accesarea platformei de înscrieri este https://admitere.faa.unibuc.ro/

 

Candidații care doresc să se înscrie online la sediul facultății situat în București, Bdul. Regina Elisabeta, nr. 4-12, Sectorul 3 trebuie să respecte măsurile de distanțare socială și programul de înscriere:

- de luni până vineri între orele 9.00 – 14.00

- sâmbata și duminica între orele 9.00 – 12.00

 

Candidații care doresc să se înscrie online la sediul facultății situat în Focșani, Strada Republicii, nr. 71, Mun. Focșani, Județul Vrancea, trebuie să respecte măsurile de distanțare socială și programul de înscriere:

- de luni până vineri între orele 9.00 – 14.00

- sâmbata și duminica între orele 9.00 – 12.00

 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă.

 

Administraţie publică; Administrarea afacerilor; Marketing; Business administration; Cibernetică economică, Administrarea afacerilor (la FOCȘANI). 

 

1. La concursul de admitere la studii universitare de licență se pot înscrie absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta.

2. La admitere pot candida și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

 

Candidaţii se admit pentru cele cinci programe/specializări în baza concursului de dosare, în funcţie de:

 • Proba 1

- 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat;

 • Proba 2

- 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).

 

 • Pentru programul Business Administration (în limba Engleză) proba eliminatorie (eseu motivațional în limba Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va fi reprezentată de trimiterea eseului (de maximum o pagină), încărcat odată cu documentele de înscriere.

Candidații care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS, nu trebuie să susțină proba eliminatorie.

 

Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de licenţă sau la toate, încărcând un dosar complet și selectând opțiunea(ile) pentru fiecare program(e)/specializare(i) dorit(e).

 

Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat.

  

Perioada de înscriere:              

               Platforma de înscriere va funcționa începând cu data de 04 iulie 2022, ora 09.00 și se va închide pe 17 iulie 2022, ora 14.00

 

Informaţii despre admiterea la programele de licenţă:

                               

 

                                       

Domeniul de ierarhizare

Denumirea

programului de studii universitare de LICENŢĂ

Număr locuri conform

HG 403/2021

Buget

Cetățeni non-UE

Cont Propriu Valutar

Locuri cu Taxă

Buget*

Romi

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Sistemul de protecție socială

Români de Pretutindeni**

Cetățeni

non UE

Bursieri**

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

+4(021)3053740

250

Ştiinţe economice

Administrarea afacerilor

+4(021)3053746

200

Marketing

+4(021)3053743

150

Business administration

+4(021)3053745

75

Cibernetică, statistică și informatică economică

Cibernetică economică

+4(021)3053738

75

Ştiinţe economice

Administrarea afacerilor

La Focșani

+4(021)7620001

75

Taxa de înscriere

150 lei / dosar

Taxa de şcolarizare

3300 lei / an

Durata studiilor

3 ani / 6 semestre

* Locuri dedicate studenților Români, UE, SEE și Confederația Elvețiană;

**Locuri dedicate Cetățenilor non-UE (admiterea se face prin Biroul Relații Internaționale, pentru informații suplimentare Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

 

 

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

Pentru înscrierea ONLINE, documentele menționate mai jos, vor fi scanate/pozate și încărcate pe platforma care va fi pusă la dispoziție de facultate. Link-ul pentru accesarea platformei de înscrieri este https://admitere.faa.unibuc.ro/

 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 

Pentru înscrierea ONLINE, documentele menționate mai jos, vor fi încărcate pe platforma care va fi pusă la dispoziție de facultate.

 

 1. Diploma de bacalaureat (POZĂ față-verso, format JPG);
 2. Certificat de naştere (POZĂ față-verso, format JPG);
 3. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) (POZĂ față-verso, format JPG);
 4. C.I. (POZĂ format JPG);
 5. fotografie tip B.I (POZĂ format JPG);
 6. Adeverinţă medicală (POZĂ față-verso, format JPG);
 7. Taxa de înscriere va fi generată de platformă și se poate plăti:

- online, cu cardul, la https://po.unibuc.ro/admitere.php   (numai taxa de admitere de ........ lei, taxa de confirmare loc de ...... lei, se va plati la https://po.unibuc.ro/studiu_licenta.php )

- la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri, în momentul înscrierii;

- la ORICE SEDIU BCR – în contul: RO41RNCB0076010452620055 (se va preciza numele candidatului și denumirea programului)

Pentru înscrierea la programul Administrarea afacerilor (la Focșani), plata taxei de înscriere nu se poate face decât online,  în contul: RO41RNCB0076010452620055, sau la sediul facultății din București.

 

IMPORTANT!!!

Toți candidații declarați ”ADMIS” au obligația de a confirma locul obținut, conform informațiilor puse la dispoziție de către comisia de admitere, publicate odată cu afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere.

Nerespectarea de către candidați a termenelor indicate duce la pierderea locului obținut.

 

 

La refacerea clasamentului, după expirarea primei etape de confirmare a locului ocupat, vor fi luați în calcul doar candidații aflați pe lista de așteptare care și-au exprimat intenția de a ocupa un loc prin aducerea dosarului de candidat la secretariat.

 

 

La finalul fiecărui an de studii, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în funcție de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul următor de un loc la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.

 

PLATA ONLINE TAXA DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE PENTRU LICENŢĂ


 

 

 Candidații care doresc să depună documentele pentru recunoașterea și echivalarea diplomei de bacalaureat obținută în străinătate direct, online, la Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București, trebuie să să trimită pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. toate documentele cerute de CNRED plus cererea de echivalare a diplomei, declarația candidatului în română sau engleză sau franceză și adresa de email, în vederea transmiterii de către Comisia de Recunoaștere și Echivalare, pe mail, a documentului în care este echivalată media din străinătate în sistemul de notare românesc.

ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1, Sector 3, Bucureşti, România

 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.