secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Admitere studii tip Licenţă

 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2022

Medii admitere FAA 2019                             

Medii admitere FAA 2020

Medii admitere FAA 2021

Contact Secretariat

Admiterea la programele de licență ale FAA se face DOAR online, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații trebuie să completeze corect (prin utilizarea diacriticelor acolo unde este cazul) și complet toate câmpurile, din cadrul platformei, să încarce documentele solicitate, să selecteze programele de studii la care vor să se înscrie, respectiv să finalizeze încărcarea datelor și să achite taxa de înscriere.

Candidatul își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platformă și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platformă și cele originale, prezentate la facultate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul este eliminat din listele de admitere și poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

 Înscrierile se fac online pe platforma de înscriere a facultății, în sesiunea SEPTEMBRIE 2022. 

Link-ul pentru accesarea platformei de înscrieri este https://admitere.faa.unibuc.ro/

  

 1. La concursul de admitere la studii universitare de licență se pot înscrie absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta.
 2. La admitere pot candida și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

 

Candidaţii se admit în funcţie de:

 • Proba 1

- 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat;

 • Proba 2

- 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).

 

 • Pentru programul Business Administration (în limba Engleză) proba eliminatorie, notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va fi reprezentată de încărcarea odată cu documentele de înscriere a unui eseu motivațional în limba Engleză (de maximum o pagină) SAU a unui certificat de competență lingvistică (Cambridge, IELTS etc.).

 

Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de licență sau la toate, selectând  programul(ele)/specializarea(ările) dorit(e).

  

Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat.

 

            Perioada de înscriere:           

            Platforma de înscriere va funcționa începând cu data de 01 septembrie 2022, ora 09.00 și se va închide pe 15 septembrie 2022, ora 12.00.

  Informaţii despre admiterea la programele de licenţă:

Domeniul de ierarhizare

Denumirea

programului de studii universitare de LICENŢĂ

Număr locuri conform

HG 433/2022

Buget

Locuri cu Taxă

Buget

Romi

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Sistemul de protecție socială

Locuri dedicate persoanelor încadrate în grad de handicap

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

+4(021)3053740

0

1

3

0

1

59

Ştiinţe economice

Administrarea afacerilor

+4(021)3053746

0

0

1

0

0

2

Marketing

+4(021)3053743

0

0

0

0

0

0

Business administration

+4(021)3053746

0

0

0

0

0

0

Administrarea afacerilor (la Focșani)

+4(021)3053746

0

0

3

0

0

40

Cibernetică, statistică și informatică economică

Cibernetică economică

+4(021)3053738

0

0

0

0

0

0

Taxa de înscriere

150 lei / dosar

Taxa de şcolarizare

3300 lei / an

Durata studiilor

3 ani / 6 semestre

            

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • C.I.;
 • Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale școlare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Taxa de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic);

 

Taxa de înscriere se poate plăti:

A) online, cu cardul, la https://po.unibuc.ro/admitere.php  (numai taxa de admitere de 150 lei, taxa de confirmare loc la studii la taxă, de 650 lei, se va plăti la https://po.unibuc.ro/studiu_licenta.php  )

B) Prin virament bancar în contul: RO41RNCB0076010452620055 (se va preciza numele candidatului și denumirea programului)

  

IMPORTANT!!!

Toți candidații declarați ”ADMIS” au obligația de a confirma locul obținut, conform informațiilor puse la dispoziție de către comisia de admitere, publicate odată cu afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere.

Nerespectarea de către candidați a termenelor indicate duce la pierderea locului obținut.

  

La finalul fiecărui an de studii, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în funcție de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul următor de un loc la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.

  


 

 

 Candidații care doresc să depună documentele pentru recunoașterea și echivalarea diplomei de bacalaureat obținută în străinătate direct, online, la Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București, trebuie să să trimită pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. toate documentele cerute de CNRED plus cererea de echivalare a diplomei, declarația candidatului în română sau engleză sau franceză și adresa de email, în vederea transmiterii de către Comisia de Recunoaștere și Echivalare, pe mail, a documentului în care este echivalată media din străinătate în sistemul de notare românesc.

ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1, Sector 3, Bucureşti, România

 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.