secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Coordonatori Administraţie Publică:
 

Conf.univ.dr Monica ARDELEANU
Lect.univ.dr. Camelia SPASICI

Misiunea programului de studii universitare de licență Administraţie publică derivă din misiunea Universităţii din București şi din cea a Facultăţii de Administrație și Afaceri și este aceea de a conferi studenţilor competenţele cognitive şi comportamentale necesare pentru a deveni specialişti cu înalte competențe în domeniul administrației publice, pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi Uniunea  Europeană, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate și dinamism.

Misiunea programului de studii universitare de licență Administraţie publică vizează:

 • dezvoltarea unui sistem educaţional compatibil cu cel din Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii Universităţii din București să fie recunoscuţi ca specialişti europeni;
 • realizarea unui proces educaţional performant în care să se utilizeze cele mai noi tehnologii informaţionale şi de comunicare;
 • atragerea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • pregătirea de specialişti cu studii superioare și cu o înaltă calificare în domeniul serviciilor specifice administrației publice.

 

Obiectivele programului de studii universitare de licență Administraţie publică pot fi sintetizate astfel:

 • integrarea în conţinutul activităţilor didactice a spiritului ce stă la baza procesului intens de legiferare din România, a conţinutului noilor acte normative, derivat din modernizarea societăţii româneşti şi calitatea dobândită de ţara noastră de membru al Uniunii Europene;
 • dezvoltarea unei culturi organizaţionale în instituţiile publice care să pună în valoare competenţele individuale şi principiile societăţii cunoaşterii;
 • adaptarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ și cercetare ale ţărilor Uniunii Europene;
 • încurajarea diversităţii şi accesului la multiple oportunităţi pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin asigurarea unei pregătiri adecvate;
 • dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi al îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor;
 • atragerea tinerilor absolvenţi în programe de cercetare care să le deschidă noi direcţii de acţiune şi să contribuie la creşterea calităţii învăţământului superior românesc;
 • cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

 

Obiectivele specifice ale acestui program de studiu vizează:

 • realizarea perspectivei profesionalizante pentru studenţii care urmăresc o carieră în administraţia publică, dar şi în alte servicii şi profesii care necesită o astfel de pregătire;
 • formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti, familiarizaţi cu cerinţele şi modul de lucru al instituţiilor din administrația publică centrală și locală;
 • dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a funcţionarilor publici din instituţiile publice;
 • valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi din străinătate.
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.