secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Admitere studii tip Master

  IULIE 2023

Medii admitere FAA 2019

Medii admitere FAA 2020

Medii admitere FAA 2021

 Contact Secretariat

Admiterea la programele de master ale FAA se face online, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelație cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024. Candidaților care nu dispun de mijloace tehnice pentru înscrierea online li se pot pune la dispoziție aceste mijloace, la sediul facultății, cu condiția să aibă dosarul complet.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații trebuie să completeze complet  și corect (prin utilizarea diacriticelor acolo unde este cazul) toate câmpurile, din cadrul platformei, să încarce documentele solicitate, să selecteze programele de studii la care vor să se înscrie, respectiv să finalizeze încărcarea datelor și să achite taxa de înscriere.

Candidatul își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platformă și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platformă și cele originale, prezentate la facultate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul poate fi eliminat din listele de admitere și poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

 

Înscrierile se fac online pe platforma de înscriere a facultății în sesiunea iulie 2023. 

Link-ul pentru accesarea platformei de înscrieri este https://admitere.faa.unibuc.ro/ (va fi activ doar în perioada admiterii). 

 

Candidații care doresc să se înscrie online la sediul facultății situat în București, Bdul. Regina Elisabeta, nr. 4-12, Sectorul 3 trebuie să respecte programul de înscriere:

- de luni până vineri între orele 9.00 – 14.00

- sâmbătă și duminica între orele 9.00 – 12.00.

Perioada de înscriere:             

- 13 - 24 iulie 2023

- 26 iulie 2023 – afișarea rezultatelor pe site-ul facultății (www.faa.ro)

- 27 - 30 iulie 2023 - confirmarea locurilor prin depunerea dosarelor fizic la secretariatul facultății

- 31 iulie 2023 - afișarea rezultatelor finale - sesiunea iulie

 Platforma de înscriere va funcționa începând cu data de 13 iulie 2023, ora 09.00 și se va închide pe 24 iulie 2023, ora 14.00

 

Durata studiilor:                                       - 2 ani (4 semestre)

Taxă de înscriere la admitere:             - 150 lei/dosar

Taxă şcolarizare:                                       - 3400 lei/an

Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de master sau la toate, încărcând un dosar complet și selectând opțiunea(ile) pentru fiecare program(e)/specializare(i) dorit(e).

Candidații cu diplome de bacalaureat și/sau licență (sau echivalent), eliberate de alte instituții decât Ministerul Educației din România, trebuie să parcurgă pașii menționați aici.

Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

  1. Media generală a anilor de studii de licenţă;
  2. Media examenului de licenţă.

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2023/2024

 

Domeniul

Denumirea

programului de studii universitare de MASTER

Forma de învățământ

Locuri

MODALITATEA DE EXAMINARE

 

Administrarea afacerilor

Consultanţă în Afaceri (în lb. Engleză) /

Business consulting

IF

50

- proba eliminatorie (eseu motivațional în limba Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS;*

- 50% media generală a anilor de studii de licență;

- 50% media examenului de licență.

 

Economie Comportamentală (în lb. Engleză) / Behavioural Economics

IF

50

 

Consultanţă în Afaceri

IF

50

- 50% media generală a anilor de studii de licență;

- 50% media examenului de licență.

 

Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii

IF

50

 

Ştiinţe administrative

Administrarea Politicilor Publice în Uniunea Europeană

IF

50

- 50% media generală a anilor de studii de licență;

- 50% media examenului de licență.

 

Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane

IF

50

 

Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ

IF

50

 

Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială

IF

50

 

Managementul Crizelor

IF

50

 

Managementul Achizițiilor Publice

IF

50

 

Marketing

Strategii de Marketing Online și Managementul Vânzărilor

IF

50

- 50% media generală a anilor de studii de licență;

- 50% media examenului de licență.

 

Cibernetică

 și statistică

Analiză de date în afaceri (în limba Engleză)/Business Analytics

IF

50

- proba eliminatorie (eseu motivațional în limba Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS;*

- 50% media generală a anilor de studii de licență;

- 50% media examenului de licență.

 

 

* Proba eliminatorie (eseu motivațional în limba Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va fi reprezentată de trimiterea eseului (de maximum o pagină - în care se va menționa programul/programele pentru care se face înscrierea), încărcat o dată cu documentele de înscriere. 

** Candidații care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS (depuse la dosarul de înscriere – copie simplă), nu trebuie să susțină proba eliminatorie.

  

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

Pentru înscrierea ONLINE, documentele menționate mai jos, vor fi scanate și încărcate pe platforma care va fi pusă la dispoziție de facultate.

  1. Diploma de bacalaureat față - verso (1 document PDF);
  2. Diploma de licenţă față - verso sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2023 (1 document PDF);
  3. Suplimentul la diplomă față-verso (1 document PDF) sau adeverinţă de licenţă (pentru promoţia 2023), care să includă media generală de absolvire a anilor de studii de licență;
  4. Certificat de naştere;
  5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  6. C.I.;
  7. Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
  8. Taxa de înscriere se poate plăti:

A) online, cu cardul, la https://po.unibuc.ro/master.php  (numai taxa de admitere de 150 lei, taxa de confirmare loc la studii la taxă, de 650 lei  - sumă parțială din prima rată a taxei de studiu , se va plăti la https://po.unibuc.ro/studiu_master.php  )

B) la ORICE SEDIU BCR – în contul : RO41RNCB0076010452620055

 

 IMPORTANT!!!

Toți candidații declarați ”ADMIS” au obligația de a confirma locul obținut, conform informațiilor puse la dispoziție de către comisia de admitere, publicate odată cu afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere.

Nerespectarea de către candidați a termenelor indicate duce la pierderea locului obținut.

   

Toți candidații declarați ”ADMIS” au obligația de a confirma locul obținut, conform informațiilor puse la dispoziție de către comisia de admitere, publicate odată cu afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere.

Nerespectarea de către candidați a termenelor indicate duce la pierderea locului obținut.

 

La finalul fiecărui an de studii, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în funcție de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul următor de un loc la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.

  

 

ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1, Sector 3, Bucureşti, România

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.