secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Admitere studii tip Master

  IULIE 2024

International Students

Informatii admitere Etnici Români- locuri studii licență

Contact Secretariat

Medii admitere FAA                             

DOWNLOAD Documente Admitere Studii Master FAA

Admiterea la programele de master ale FAA se face online, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelație cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025. Candidaților care nu dispun de mijloace tehnice pentru înscrierea online li se pot pune la dispoziție aceste mijloace, la sediul facultății, cu condiția să aibă toate documentele solicitate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații trebuie să completeze complet  și corect (prin utilizarea diacriticelor acolo unde este cazul) toate câmpurile, din cadrul platformei, să încarce documentele solicitate, să selecteze programele de studii la care vor să se înscrie, respectiv să finalizeze încărcarea datelor și să achite taxa de înscriere.

Candidatul își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platformă și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platformă și cele originale, prezentate la facultate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul este eliminat din listele de admitere și poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

 

Înscrierile se fac online pe platforma de înscriere a facultății în sesiunea iulie 2024.

Link-ul pentru accesarea platformei de înscrieri este https://admitere.faa.unibuc.ro/ (va fi activ doar în perioada admiterii). 

 

Candidații care doresc să se înscrie online la sediul facultății situat în București, Bdul. Regina Elisabeta, nr. 4-12, Sectorul 3 trebuie să respecte programul de înscriere:

- de luni până vineri între orele 9.00 – 14.00

- sâmbătă și duminica între orele 9.00 – 12.00.

 

Calendar admitere:

- 12 - 22 iulie 2024 - Perioada de înscriere;

- 24 iulie 2024 - afișarea rezultatelor, pe site-ul facultății - aici ;

- 25-28 iulie 2024 - confirmarea locurilor prin depunerea documentelor fizic la secretariatul facultății;

- 28 iulie 2024 - afișarea rezultatelor- aici ;

- 31 iulie 2024 - afișarea rezultatelor finale - sesiunea iulie- aici 

 

 

Platforma de înscriere va funcționa începând cu data de 12 iulie 2024, ora 09.00 și se va închide pe 22 iulie 2024, ora 14.

Durata studiilor:                                  - 2 ani (4 semestre)

Taxă de înscriere la admitere:             - 150 lei/program

Taxă școlarizare:                                 - 3800*/4800 lei

*pentru studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Nu au restanțe după primul semestru; Au plătit taxa integral pentru fiecare semestru (2400 pentru primul semestru și 1400 pentru al doilea semestru). Venitul mediu pe membru de familie este sub salariul mediu net din 2024. Depun o cerere în acest sens, inclusiv o declarație pe proprie răspundere. Doar pentru anul I de studiu. 

Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de master sau la toate, selectând opțiunea(ile) pentru fiecare program(e)/specializare(i) dorit(e).

 

Candidații cu diplome de bacalaureat și/sau licență (sau echivalent), eliberate de alte instituții decât Ministerul Educației din România, trebuie să parcurgă pașii menționați aici.

Informatii echivalare acte master: https://drive.google.com/file/d/1YQ6SoXGjz-IgH2gXqT1tU6F8ohngiOqL/view
Documente echivalare acte master: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1anmXVkBNvXu333VBdEjkgyqJq6Jn6wNn
 

Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media generală a anilor de studii de licenţă;
 2. Media examenului de licenţă.

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2024/2025

 

Domeniul

Denumirea

programului de studii universitare de MASTER

Forma de învăț.

Locuri buget

Locuri

cu taxă

MODALITATEA DE EXAMINARE

Buget

Romi

Locuri CES

Administrarea afacerilor

Secretar: Chiriță Mariana 0761068749

Consultanţă în Afaceri (în lb. Engleză) /

Business consulting

IF

19

0

0

21

- proba eliminatorie (eseu motivațional în limba Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS;*

- 50% media generală a anilor de studii de licență;

- 50% media examenului de licență.

Economie Comportamentală (în lb. Engleză) / Behavioural Economics

IF

18

0

1

21

Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii  (în lb. Engleză)

IF

0

0

0

40

Consultanţă în Afaceri

IF

19

0

0

21

- 50% media generală a anilor de studii de licență;

- 50% media examenului de licență.

Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii

IF

19

0

0

21

Ştiinţe administrative

Secretar: Preda Alina 0764355646

Administrație și Politici Publice în Uniunea Europeană

IF

19

0

0

31

- 50% media generală a anilor de studii de licență;

- 50% media examenului de licență.

Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane

IF

19

0

0

31

Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ

IF

19

0

0

31

Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială

IF

19

0

0

31

Managementul Crizelor

IF

18

0

0

32

Managementul Achizițiilor Publice

IF

19

0

0

31

Politici publice pentru domeniile energiei, schimbărilor climaterice și sustenabilității (în limba Engleză)

 

IF

0

0

0

50

- proba eliminatorie (eseu motivațional în limba Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS;*

- 50% media generală a anilor de studii de licență;

- 50% media examenului de licență.

Marketing

Strategii de Marketing Online și Managementul Vânzărilor

Secretar: Preda Alina 0764355646

IF

19

0

0

31

- 50% media generală a anilor de studii de licență;

- 50% media examenului de licență.

Cibernetică

 și statistică

 

Analiză de date în afaceri (în limba Engleză)

Secretar: Dodu Gina  0764438797

IF

15

0

0

35

- proba eliminatorie (eseu motivațional în limba Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS;*

- 50% media generală a anilor de studii de licență;

- 50% media examenului de licență.

 

* Proba eliminatorie (eseu motivațional în limba Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va fi reprezentată de trimiterea eseului (de maximum o pagină - în care se va menționa programul/programele pentru care se face înscrierea), încărcat o dată cu documentele de înscriere. 

** Candidații care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS încărcate pe platforma de înscriere – copie simplă), nu trebuie să susțină proba eliminatorie.

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

Pentru înscrierea ONLINE, documentele menționate mai jos, vor fi scanate și încărcate pe platforma care va fi pusă la dispoziție de facultate.

  1. Diploma de bacalaureat față - verso (1 document PDF);
  2. Diploma de licenţă față - verso sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2024 (1 document PDF);
  3. Suplimentul la diplomă față-verso (1 document PDF) sau adeverinţă de licenţă (pentru promoţia 2024), care să includă media generală de absolvire a anilor de licență;
  4. Certificat de naştere;
  5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  6. C.I.;
  7. Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
  8. Taxa de înscriere la concursul de admitere: 150 lei/program. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați şi prevăzute în Regulamentul  privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere 2024

   Taxa de înscriere se poate plăti numai în platforma de admitere https://admitere.faa.unibuc.ro/ 

 IMPORTANT!!!

 

Candidații trebuie să specifice opțiunea pentru forma de finanțare BUGET sau/ și TAXĂ.

Candidații care au absolvit un alt program de master pe locuri de la buget (2 ani de studii finanțați de la bugetul de stat) pot bifa la înscriere doar opțiunea TAXĂ.

Candidații sunt admiși în ordinea mediilor, până la completarea locurilor disponibile - buget/taxă.

   

 

Toți candidații declarați ”ADMIS” au obligația de a confirma locul obținut, conform informațiilor puse la dispoziție de către comisia de admitere, publicate odată cu afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere.

Nerespectarea de către candidați a termenelor indicate duce la pierderea locului obținut.

 

La finalul fiecărui an de studii, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în funcție de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul următor de un loc la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.

  

 

ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1, Sector 3, Bucureşti, România

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.