secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

MASTER: Analiză de date în Afaceri (ADA) - în limba engleză

DOMENIUL: Cibernetică și Statistică

Coordonatori Master:

Prof.univ.dr Bogdan OANCEA 

Conf.univ.dr. Ștefan-Alexandru IONESCU

  

Programul de masterat Analiza de date in Afaceri (in limba engleza) propune o abordare multidisciplinară,

situându-se la intersecția unor domenii precum statistica aplicata, informatica, inteligenta artificiala, modelarea econometrica, optimizarea proceselor economice, fiind in concordanta cu cerințele actuale identificate la nivelul pieței muncii.

Obiective generale ale acestui program sunt:

- formarea profesională de specialiști în domeniul analizei statistice a datelor de afaceri si a dezvoltării instrumentelor software specifice domeniului, în condițiile intensificării competiției pe piața resurselor umane înalt calificate;

- dezvoltarea activităților de cercetare științifică, consultanță, expertiză și alte servicii solicitate de agenții economici în domeniul analizei datelor, în scopul de a contribui la creșterea competitivității și profitabilității organizațiilor românești;

- perfecționarea învățământului, a cercetării științifice și serviciilor în domeniul analizei statistice a datelor prin adaptarea permanentă a conținutului, tehnologiilor didactice și metodelor de evaluare a proceselor de învățământ și cercetare la tendințele existente pe plan mondial și la dinamica dezvoltării economico-sociale a țării.

Prin competențele dobândite, absolvenții programului de masterat Analiză de Date  în Afaceri se formează atât ca profesioniști cu abilități practice, cât și ca cercetători în domenii conexe ciberneticii, statisticii economice si analizei de date. Astfel, câteva din domeniile profesionale și științifice în care absolvenții acestui program de masterat  pot aduce contribuții sunt:

  • Analiza proceselor și a fenomenelor economice utilizând cele mai moderne din domeniile noi ale inteligenței artificiale sau machine learning precum si prin utilizarea unor metode statistice și econometrice de analiză a datelor;
  • Implementarea metodelor de analiză statistică a datelor pentru situații economice reale folosind software specializat;
  • Utilizarea pachetelor software existente pentru rezolvarea problemelor specifice agenților economici, precum și proiectarea și realizarea de programe informatice noi în acest scop;
  • Elaborarea unor modele economico-matematice și econometrice de analiză a sistemelor microeconomice, evaluarea și validarea acestora, aprecierea eficienței și corectitudinii acestora în condițiile economiei reale;

 

Prin acest program de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Administrație și Afaceri urmărim să construim un grup de referință în domeniul analizei datelor de afaceri, a dezvoltarii de aplicatii software de analiza a datelor, încercând să oferim viitorilor absolvenți o pregătire cât mai complexă, care să conțină atât cunoștințe teoretice cât și abilități practice.

Principalele discipline, propuse în planul de învățământ al acestui program de master, pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii:

Software pentru statistica si data science (R, SAS);

Metode machine learning si tehnologii Big Data;

Programarea orientata pe obiecte si tehnici de vizualizare a datelor statistice;

Econometrie avansata si tehnici avansate de previziune economica;

Analiza statistica a datelor de afaceri;

Analiza datelor Social Media

Tehnici de colectare a datelor

Metode avansate de modelare si simulare a proceselor economice

Tehnici de optimizare a proceselor economice

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.