secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Descriere CA EN

 DOMENIUL: Administrarea Afacerilor

Coordonator Master:

Prof.Univ.Dr. Sorin TOMA

Misiunea programului:

Programul de studii de masterat ”Business Consulting “ (Consultanță în Afaceri în limba engleză-CAEN) îşi propune să se mențină

pe o poziție fruntașă în ierarhia programelor de studii din domeniul administrării afacerilor din România, angajându-se în acest scop să stimuleze promovarea valorilor autentice, cooperarea între toate părțile interesate (cadre didactice, studenți, firme private, instituții publice, etc.), crearea unor structuri funcţionale competitive în activitățile de predare-învățare și de cercetare ştiinţifică, și formarea unor elite responsabile în domeniul afacerilor.

Obiectivele programului:

 • furnizarea unor servicii educaționale și de cercetare științifică de înaltă calitate în societatea cunoașterii,
 • crearea și dezvoltarea unei culturi organizaționale care respectă și promovează valorile programului de masterat,
 • formarea unor viitori consultanți în afaceri care să dispună de abilitățile și competențele necesare pentru a aplica cunoștințele dobândite în cadrul programului și care să devină cetățeni responsabili,
 • stimularea creativității și a spiritului antreprenorial în rândul studenților,
 • colaborarea permanentă cu toate părțile interesate pentru îmbunătățirea continuă a activităților aferente programului de masterat,
 • promovarea unui climat etic de încredere și de comunicare la toate nivelurile programului.

Valori:

 • lucru în echipă,
 • integritate,
 • profesionalism,
 • onestitate,
 • excelență,
 • responsabilitate,
 • diversitate,
 • leadership,
 • încredere.

Aspiri să-ţi dezvolţi o carieră în domeniul consultanţei în afaceri?
Intenționezi să devii un antreprenor și/sau manager mai bun?
Doreşti să-ți îmbunătățești abilitățile și competențele în domeniul administrării afacerilor?
Atunci răspunsul la aceste întrebări îl găsești urmând programul de masterat “Business Consulting”, singurul program de acest gen din România, al cărui plan de învățământ a fost  realizat și îmbunătățit în colaborare cu profesionişti din domeniu.
Planul abordează domeniul vast al administrării afacerilor, pornind de la necesitatea formării de consultanţi de specialitate în cadrul firmelor care activează în România. Acesta include o paletă vastă de discipline de specialitate:

Anul I

-          IT for Business Consulting   (Cosmin Olteanu)
-          Operations Management       (Camellia Cojocaru)
-          Contemporary Issues in Management  (Camelia Surugiu)
-          Business Strategies and Models  (Sorin-George Toma)
-          Intercultural Communication & Negotiation (Anca Anton)
-          Business Simulations (Cristian Popescu)
-          Controlling and Financial Analysis (Camelia Cojocaru)
-          Business Competition and Marketing Strategies (Oana Hudea)
-          International Business Law  (Raluca Papadima)
-          French/German  (Mădălina Toader/Paul Calmâc)
-          Volunteering


 
Anul II


 
-          Enterprise Resource Planning (Silviu Cojocaru)
-          Leadership and Business Consultancy (Adela Coman)
-          Business Consulting (Renaldo Niță)
-          Creativity in Economy and Business (Cristian Tudoran)
-          Practice in Business Consulting (Sorin-George Toma)
-          Fiscal Consulting (Bruno Marsigalia)
-          Ethics and CSR (Sorin-George Toma)
-          Practice for Final Thesis
-          French/German (Mădălina Toader/Paul Calmâc)
 


Ce face un consultant în afaceri în activitatea sa profesională ?
Profesia de consultant este o meserie atractivă în România care presupune o activitate liberală, necesitând cunoştinţe specifice și o pregătire profesională de înaltă calificare. Activităţile cotidiene ale unui consultant sunt complexe şi variate după cum urmează:


-          realizarea unor studii și cercetări de specialitate,
-          efectuarea unor analize complexe la nivel organizaţional,
-          identificarea problemelor care trebuie analizate și soluționate în colaborare cu părțile interesate,
-          asigurarea asistenţei pentru implementarea recomandărilor/soluţiilor la nivel organizațional,
-          organizarea și desfășurarea de traininguri şi workshop-uri,
-          elaborarea unor planuri de afaceri şi prezentarea acestora clienţilor,
-          managementul proiectelor de consultanță, etc.


Abilităţile şi competenţele dezvoltate pe perioada programului de masterat îţi vor permite să le aplici în practică în:

 • firme de consultanţă în afaceri,
 • firme de training în afaceri,
 • corporații multinaţionale,
 • întreprinderi mici şi mijlocii,
 • organizaţii non-guvernamentale,
 • instituţii publice, etc.


De ce propunem acest program de masterat?
Datorită elementelor inovative pe care le introduce în mediul academic românesc:

 • Programul de masterat ”Business Consulting” este proiectat astfel încât studenţii să lucreze în 8-10 echipe de proiect, fiecare având 5 - 6 membri şi un manager de proiect. Se cultivă astfel o atitudine deschisă, empatică, constructivă, orientată către performanţă, printr-un program care încurajează iniţiativa în rândul studenţilor.
 • Profesorii şi consultanţii doresc să împărtăşească cunoştinţele lor din domeniu, prin intermediul studiilor de caz specifice mediului de afaceri intern și internațional.
 • În cadrul programului de masterat își desfășoară activitatea și profesori de la alte facultăți din cadrul Universităţii din București (de exemplu, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Matematică, Jurnalism și Științele Comunicării, Litere, etc.).
 • Permanent sunt invitaţi specialişti din mediul de afaceri care contribuie la creşterea valorii programului de masterat. Astfel, în prezent programul beneficiază de participarea unor practicieni în domeniul consultanţei aparținînd unor firme precum: KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu, Gemba Consult, Dynamis Brand Consulting, Idea Perpetua, EXELO, Axioma Solutions, etc.
 • Networking-ul reprezintă o oportunitate pe care o oferă conexiunile care se pot stabili în cadrul programului de masterat prin colaborarea permanentă dintre studenţi, profesori, consultanţi şi practicieni din domeniul afacerilor.
 • Programul de masterat ”Business Consulting” înseamnă asumarea de responsabilități, adoptarea unor decizii, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi stimularea capacității de a crea contexte.
 • Programul de masterat ”Business Consulting” se dezvoltă în strânsă legătură cu alte sisteme lansate în cadrul Facultății de Administrație și Afaceri (FAA): Centrul de Strategii Organizaţionale şi Leadership al Universităţii din Bucureşti (CSOL-UB), Asociația de Consultanță Strategică și Leadership (CSL), Sistemul experimental de dezvoltare personală (SPHER-AA), Cercul ştiinţific Afaceri, etică şi responsabilitate socială (AERS), revista Manager, etc.
 • Cei peste 300 de absolvenți ai programului de masterat reprezintă o mărturie a viabilității programului și a pasiunii pentru excelență a tuturor celor implicați. În acest sens a fost creat  un club al absolvenților programelor de consultanță în cadrul căruia au loc periodic întâlniri cu profesori, oamneni de afaceri şi consultanţi.

Programul de studii universitare de masterat este organizat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi prin metodologia Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii (ARACIS). Acesta se află în deplină concordanţă cu cerinţele Procesului de la Bologna şi se desfăşoară pe durata a 4 semestre, asigurând pregătirea profesională, cunoştinţele teoretice şi competenţele necesare integrării depline a absolvenţilor în mediul de afaceri.. Acesta are un caracter dinamic prin continua armonizare cu programele de master din ţări cu tradiţie în domeniu şi prin promovarea unor relaţii de parteneriat cu facultăţi de profil din Europa.
 
Absolvenţii programului de master vor dobândi:
I. Competenţe generale, de comunicare şi relaţionare
(de exemplu, capacitatea de a prezenta în mod coerent probleme specifice domeniului afacerilor și de a identifica soluţii la problemele apărute în cadrul programelor de consultanţă, etc.); ;.
II. Competenţe cognitive şi practice
(de exemplu, capacitatea de a evalua critic contexte de afaceri şi de a propune măsuri de eficientizare a activităţilor firmelor, etc.);
III. Aptitudini şi deprinderi
(de exemplu,          abilitatea de a evalua contextele de afaceri şi de a realiza o consultanţă eficientă, etc.).

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.