secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Descriere Administrarea Relaţiilor Publice și Asistenţă Managerială

 

Coordonator Master:

Prof.Univ.Dr. Corina RĂDULESCU  
 
DESCARCĂ PLIANT ADMITERE

  • DURATA: 4 semestre (2 ani), 120 credite ECTS

    • Vrei să te pregăteşti pentru o carieră de asistent manager și de PR?
    • Vrei să te formezi în „ingineria” obținerii consensului (PR), să „construiești” opinia publică și să participi la educarea gusturilor consumatorului?
    • Vrei să fii specialist în domeniul managementului informaţiei şi comunicării, al publicității, al resurselor umane, bun coordonator în sfera managementului patrimoniului, specialist pe comportament şi cultură antreprenorială?      
    • Vrei să fii evaluator al rezultatelor obţinute în exercitarea profesiei de asistent manager, să colaborezi cu specialişti din alte domenii, să fii manager al calităţii muncii?

    MISIUNE:

    Programul de master ARPAM își propune să formeze specialiști în relații publice și asistență managerială, care să contribuie la creșterea performanței organizaționale. Cursurile cuprinse în acest program acoperă o gamă largă de noțiuni din domeniul managementului și al științelor comunicării, demonstrând fuziunea organică ce există între aceste domenii.

     

    OBIECTIVELE programului de master ARPAM :

    - Perfecţionarea în domeniul relațiilor publice și al asistenţei manageriale prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;
    - Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă în domeniul culturii antreprenoriale şi organizaţionale, al relaţiilor publice, al marketingului şi imaginii instituţionale;
    - Dezvoltarea competențelor necesare pentru profesarea științelor comunicării în domenii strategice;
    - Acumularea cunoștințelor privind promovarea, poziționarea și construirea imaginii de marcă pentru propria organizație;
    - Formarea profesională de specialişti de înaltă calificare în administraţie şi economie prin învăţământ postuniversitar;
    - Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

     

     ADMITERE:

     

    - 70% media generală a anilor de studii de licență;
    - 30% media examenului de licență.

    Absolvenții acestui program de studii universitare master pot lucra în:
    -  departamente și firme de comunicare și relații publice;
    -  domeniul larg al asistenţei manageriale;
    -  instituţii publice specializate în domeniul administraţiei publice la nivel central şi local;
    -  sfera managementului informației și comunicării;
    -  domeniul publicității;
    -  domeniul resurselor umane;
    -  sfera managementului patrimoniului;
    -  organizaţii private care derulează activităţi producătoare şi/sau prestatoare de servicii pentru populaţie şi/sau întreprinderi;
    -  asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor;
    -  societăţi de training şi consultanţă;
    -  firme publice sau private de diverse profiluri.

    Profesori ARPAM:

    Prof. univ. dr. Corina Rădulescu (coordonator al Programului)
    Prof. univ. dr. Magdalena Iordache Platis
    Prof. univ.dr. Nina Vârgolici
    Prof. univ. dr. Oana Iucu
    Prof. univ. dr. Cătălina Bonciu
    Prof. univ. dr. Irina Drăgulănescu
    Conf. univ. dr. Cornelia Nistor
    Conf. univ. dr. Monica Ardeleanu
    Conf. univ. dr. Camelia Cojocaru
    Conf.univ. dr. Adela Coman                                                 
    Conf. univ. dr. Vladimir Codrin Ionescu
    Conf. univ. dr. Marin Burcea
    Lector univ. dr. Mihaela Sandu
    Lector univ. dr. Viorel Mihăilă
    Lector univ. dr. Ioana Vasiloiu
    Profesor asociat Dr. Diana Petrescu

     

    CURSURI:

    Strategii și tehnici de comunicare
    Imaginea instituțională
    Managementul relațiilor publice
    Managementul marketingului
    Redactare de documente
    Protocol instituțional
    Managementul resurselor umane
    Managementul activității de secretariat
    Comunicare organizațională în mediul global
    Strategii și tehnici de comunicare digitală
    Tehnici de redactare și editare în relațiile publice
    Fundamente în luarea deciziilor manageriale
    Politici pentru economie sustenabilă
    Legislația muncii
    Elemente de drept civil
    Finanțe și contabilitate
    Statistică aplicată
    Cultură organizațională în mediul de afaceri contemporan
    Comportament și cultură anteprenorială
    Managementul schimbării
    Cercetare științifică pentru elaborarea lucrării de disertație

 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.