secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Descriere Administrarea Relaţiilor Publice și Asistenţă Managerială

  DOMENIUL: Științe Administrative

Coordonator Master:

Prof.Univ.Dr. Corina RĂDULESCU  
 
DESCARCĂ PLIANT ADMITERE

 • DURATA: 4 semestre (2 ani), 120 credite ECTS

  • Vrei să te pregăteşti pentru o carieră de asistent manager și de PR?
  • Vrei să te formezi în „ingineria” obținerii consensului (PR), să „construiești” opinia publică și să participi la educarea gusturilor consumatorului?
  • Vrei să fii specialist în domeniul managementului informaţiei şi comunicării, al publicității, al resurselor umane, bun coordonator în sfera managementului patrimoniului, specialist pe comportament şi cultură antreprenorială?      
  • Vrei să fii evaluator al rezultatelor obţinute în exercitarea profesiei de asistent manager, să colaborezi cu specialişti din alte domenii, să fii manager al calităţii muncii?

  MISIUNE:

  Programul de master ARPAM își propune să formeze specialiști în relații publice și asistență managerială, care să contribuie la creșterea performanței organizaționale. Cursurile cuprinse în acest program acoperă o gamă largă de noțiuni din domeniul managementului și al științelor comunicării, demonstrând fuziunea organică ce există între aceste domenii.

   

  OBIECTIVELE programului de master ARPAM :

  - Perfecţionarea în domeniul relațiilor publice și al asistenţei manageriale prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;
  - Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă în domeniul culturii antreprenoriale şi organizaţionale, al relaţiilor publice, al marketingului şi imaginii instituţionale;
  - Dezvoltarea competențelor necesare pentru profesarea științelor comunicării în domenii strategice;
  - Acumularea cunoștințelor privind promovarea, poziționarea și construirea imaginii de marcă pentru propria organizație;
  - Formarea profesională de specialişti de înaltă calificare în administraţie şi economie prin învăţământ postuniversitar;
  - Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

   

   ADMITERE:

   

  - 70% media generală a anilor de studii de licență;
  - 30% media examenului de licență.

  Absolvenții acestui program de studii universitare master pot lucra în:
  -  departamente și firme de comunicare și relații publice;
  -  domeniul larg al asistenţei manageriale;
  -  instituţii publice specializate în domeniul administraţiei publice la nivel central şi local;
  -  sfera managementului informației și comunicării;
  -  domeniul publicității;
  -  domeniul resurselor umane;
  -  sfera managementului patrimoniului;
  -  organizaţii private care derulează activităţi producătoare şi/sau prestatoare de servicii pentru populaţie şi/sau întreprinderi;
  -  asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor;
  -  societăţi de training şi consultanţă;
  -  firme publice sau private de diverse profiluri.

  Profesori ARPAM:

  Prof. univ. dr. Corina Rădulescu (coordonator al Programului)
  Prof. univ. dr. Magdalena Iordache Platis
  Prof. univ.dr. Nina Vârgolici
  Prof. univ. dr. Oana Iucu
  Prof. univ. dr. Cătălina Bonciu
  Prof. univ. dr. Irina Drăgulănescu
  Conf. univ. dr. Cornelia Nistor
  Conf. univ. dr. Monica Ardeleanu
  Conf. univ. dr. Camelia Cojocaru
  Conf.univ. dr. Adela Coman                                                 
  Conf. univ. dr. Vladimir Codrin Ionescu
  Conf. univ. dr. Marin Burcea
  Lector univ. dr. Mihaela Sandu
  Lector univ. dr. Viorel Mihăilă
  Lector univ. dr. Ioana Vasiloiu
  Profesor asociat Dr. Diana Petrescu

   

  CURSURI:

  Strategii și tehnici de comunicare
  Imaginea instituțională
  Managementul relațiilor publice
  Managementul marketingului
  Redactare de documente
  Protocol instituțional
  Managementul resurselor umane
  Managementul activității de secretariat
  Comunicare organizațională în mediul global
  Strategii și tehnici de comunicare digitală
  Tehnici de redactare și editare în relațiile publice
  Fundamente în luarea deciziilor manageriale
  Politici pentru economie sustenabilă
  Legislația muncii
  Elemente de drept civil
  Finanțe și contabilitate
  Statistică aplicată
  Cultură organizațională în mediul de afaceri contemporan
  Comportament și cultură anteprenorială
  Managementul schimbării
  Cercetare științifică pentru elaborarea lucrării de disertație

 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.