secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Descriere Administrație și Politici Publice în UE

 DOMENIUL: Științe Administrative

Coordonator Master:

Lect.Univ.Dr. Ionuț CONSTANTIN
  

     Programul „ADMINISTRATIE SI POLITICI PUBLICE IN UE” (APPUE) reprezintă o structură de master ce urmăreşte calificări profesionale specifice administraţiei publice europene.

A fost acreditat de catre ARACIS  începând cu anul 2009-2010 in sedinta Consiliului din 30.07.2009. Programul este în acord cu politica de reformă a Universităţii din Bucureşti şi se desfăşoara pe durata a 4 semestre, având ca prioritate cercetarea ştiinţifică, dar asigurând şi o pregătire profesională, cunoştinţe teoretice şi competenţe practice, făcând posibilă dezvoltarea carierei.
     Cadrele didactice implicate în programul de master desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică reprezentativă la nivel individual şi colectiv, concretizată prin articole în reviste de specialitate sau prin volume publicate la edituri de prestigiu .
     Planul de învăţământ abordează domeniul larg al administraţiei şi politicilor publice din considerente legate de procesul de management al programelor şi politicilor europene şi de evaluare în contextul reformei şi include discipline precum:

 

 • Achiziții publice
 • Analiza cost-beneficiu în administrația publică 
 • Analiza politicilor publice. Foresight
 • Elaborarea politicilor publice în Uniunea Europeană
 • Etică şi responsabilitate socială în Uniunea Europeană 
 • Evaluarea politicilor şi programelor europene 
 • Instituţii şi politici ale Uniunii Europene 
 • Management public
 • Management strategic în administrația publică 
 • Managementul proiectelor şi programelor europene
 • Politici fiscale şi finanţe europene
 • Politici macroeconomice 
 • Politici publice
 • Sisteme economice comparate
 • Sisteme informatice pentru managementul proiectelor

      Competenţele generale ale programului se concretizează în abilităţi privind analiza şi managementul informaţiei economice şi administrative, formularea de politici publice în cadrul proceselor administrative, precum şi în capacitatea de organizare la nivelul administraţiei publice etc.
     Competenţele profesionale generate de studiile programului includ capacitatea de evoluare a rezultatelor obţinute în exercitarea funcţiei publice,abilitatea de colaborare cu specialişti din alte domenii, de a decide şi a fi responsabil de activitatea proprie, de a acţiona în contextul managementului schimbării etc.

     Misiunea acestui program este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru domeniul Administraţie Publică şi Politici Publice de calitate europeană, care să contribuie la îmbunătăţirea sistemului administrativ şi la creşterea eficienţei procedurilor din cadrul instituţiilor publice şi prin care să fie favorizat accesul absolvenţilor pe piaţa muncii.

 

     Obiectivele programului de master pot fi sintetizate astfel:


- Formarea profesională de analişti de politici publice şi evaluatori de programe europene prin învăţământ postuniversitar;
- Perfecţionarea în domeniul administraţiei publice şi a eficienţei activităţii acesteia a licenţiaţilor prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;
- Acordarea de diplome şi certificate de studii corespunzătoare;
- Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă în domeniul dezvoltării regionale şi locale durabile, al politicilor publice contemporane şi al gestiunii riscurilor în sistemul administraţiei publice;
- Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi serviciilor prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele de progres de pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării;
- Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la competiţii şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice pe proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi ale U.E;
- Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

 

     Debuşeele profesionale ale absolvenţilor specializării programului de master:

  

- Instituţii publice europene (funcţionari, consilieri, analşti, evaluatori)
- instituţii publice specializate în domeniul administraţiei publice la nivel central şi local;
- organizaţii private care derulează activităţi prestatoare de servicii pentru populaţie şi/sau întreprinderi;
- asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor;
- societăţi de training şi consultanţă.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.