secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Descriere Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ

 DOMENIUL: Științe Administrative

Coordonator Master:

Conf.Univ.Dr. Vladimir-Codrin IONESCU


DESCARCĂ PLIANT ADMITERE

 

SCURTĂ PREZENTARE

 

Misiunea programului de studii universitare de master „Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ” este de a forma specialişti cu multiple competenţe în domeniul administraţiei publice, personal managerial şi de execuţie în autorităţile şi instituţiile publice de la nivel central şi local. Conceput şi elaborat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi prin metodologia de evaluare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), acest Program reprezintă ciclul al doilea de studii universitare în domeniul ştiinţelor administrative şi asigură aprofundarea cunoştinţelor şi a competenţelor dobândite pe parcursul celor trei ani ai Programului de studii universitare de licenţă.

 

Obiective ale Programului de master

 

 • Formarea de specialişti de înaltă calificare în sfera administraţiei publice;
 • Crearea de competenţe în domeniul administraţiei publice prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;
 • Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică;
 • Racordarea permanentă la standardele europene şi internaţionale;
 • Acordarea de diplome şi certificate de studii recunoscute la nivel naţional şi internaţional;
 • Perfectarea unor parteneriate cu universităţi din ţară şi din străinătate.

 

Durata studiilor - 4 semestre (2 ani)

 

CURSURI

 

Planul de învăţământ este structurat pe patru semestre şi cuprinde următoarele discipline:

 • Economie publică
 • Sisteme şi instituţii politice
 • Politici publice
 • Dreptul administrativ al bunurilor
 • Good governance
 • Etică şi integritate academică
 • Calitate şi eficienţă în instituţiile şi autorităţile publice
 • Capitalul uman şi performanţa instituţiilor publice
 • Metode statistice şi decizionale în administraţia publică
 • Finanţe publice şi fiscalitate
 • Management public
 • Sisteme administrative comparate
 • Analiza politicilor publice. Foresight
 • Cercetare ştiinţifică pentru elaborarea lucrării de disertaţie
 • Comunicare şi relaţii publice
 • Managementul resurselor umane
 • Achiziţii publice
 • Standarde de calitate şi cost în serviciile publice
 • Administraţie şi antreprenoriat
 • Managementul proiectelor cu finanţare europeană
 • Practică de specialitate
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

 

Programul de studii universitare de master „Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ” reprezintă o structură ce urmăreşte crearea unor competenţe profesionale în sfera administraţiei publice.

Competenţele profesionale generate de Programul de master includ abilitatea de a construi echipe multidisciplinare şi de a promova un management participativ, de a adopta decizii în timp real şi de a fi flexibil în diferite situaţii şi contexte organizaţionale, capacitatea de evaluare a rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată etc.

Competenţele teoretico-aplicative oferite de Program vor facilita integrarea viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii.

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui Program de studii universitare de master sunt:

 • Autorităţi şi instituţii din administraţia publică centrală;
 • Autorităţi şi instituţii din administraţia publică locală;
 • Organizaţii non-guvernamentale;
 • Organizaţii non-profit;
 • Companii de training şi consultanţă;
 • Organizaţii europene şi internaţionale.
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.