secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

DESCRIERE MASTER - MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

 DOMENIUL: Științe Administrative

Coordonator master:

 Conf. univ. dr. Dan CIMPOERU

 Categoria:

  Master profesional

 Durata studiilor:

   4 semestre (2 ani), 120 credite ECTS

 Descarcă pliantul pentru admitere: https://drive.google.com/file/d/1hXIHMiJZO55fzdg18rIm6vjO7uov25Jk/view

 

 Autorizări:

 1. Program evaluat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (poziția 27, Hotărârea din 27.06.2019 a Consiliului ARACIS)

(http://www.aracis.ro/uploads/media/_27.06.2019Hotarari_ale_Consiliului_ARACIS__2_.pdf)

 1. Program inscris in Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

http://www.anc.edu.ro/rncis_platform/upload/suplimente/MAP_19092019.pdf 

 1. Program aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 318/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 641/2019 (nr. crt. 10 din Anexa nr. 1)

 

Misiune:

 

Misiunea programului de studii universitare de master ”Managementul achizițiilor publice” este de a forma specialişti de înaltă calificare în domeniile achizițiilor publice, concesiunilor și a parteneriatului public-privat care să contribuie la creşterea eficienţei gestionării fondurilor publice. În condițiile în care cererea de expertiză în acest domeniu este crescută, programul se adresează celor care doresc să dobândească cunoștințe aprofundate și abilități practice specifice în scopul facilitării accesului pe piața muncii.

 

Cursuri:

Achiziții publice

Concesiuni și parteneriat public-privat

Regimul juridic al domeniului public și al domeniului privat

Remedii și căi de atac

Jurisprudență in materia achizițiilor publice

E- Public Procurement (SEAP/SICAP, DUAE, E-CERTIS)

Surse de finanțare in domeniul achizițiilor publice

Analiza economică a ofertei de achiziții publice

Regimul juridic al contractelor

Elaborarea documentației de achiziții publice

Auditul financiar extern al procedurii de achiziții publice

Auditul intern al procedurii de achiziții publice

Studii de piață

Management de proiect

Investiții publice

Practică de cercetare pentru lucrarea de disertație

 

 

Profesori:

 

Alături de cadrele didactice proprii sunt și cadre didactice asociate, specialiști în domenii relevante pentru acest program de master.

 

Obiective:

 

Programul de de studii universitare de master ”Managementul achizițiilor publice” are următoarele obiective:

 1. Dobândirea de cunoștințe aprofundate cu privire la realizarea achizițiilor publice, concesiunilor și a parteneriatului public-privat;
 2. Înțelegerea fundamentelor juridice și a procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor de concesiuni, precum și a parteneriatului public-privat;
 3. Dezvoltarea abilităților practice privind întocmirea documentațiilor de achiziții publice;
 4. Înțelegerea sistemului de remedii și căi de atac specifice, prin dezbaterea unor cauze care s-au aflat pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor de contencios administrativ;
 5. Învățarea utilizării platformelor E-Public Procurement (SEAP, DUAE, E-Certis).

 

 

Competențe profesionale:

 1. Identificarea, analiza aprofundată și utilizarea conceptelor din domeniul achizițiilor publice, concesiunilor și parteneriatului public-privat.
 2. Cunoașterea, utilizarea, prelucrarea și interpretarea datelor din domeniul achizițiilor publice, concesiunilor și parteneriatului public-privat.
 3. Evaluarea performanțelor, determinarea punctelor tari și punctelor slabe ale ideilor și proceselor specifice procedurilor din domeniul achizițiilor publice, concesiunilor și parteneriatului public-privat.
 4. Capacitatea de a înțelege procedurile din domeniul achizițiilor publice, concesiunilor și parteneriatului public-privat.
 5. Capacitatea de a rezolva probleme specifice domeniului şi de a lua decizii optime.
 6. Dezvoltarea capacității de expert în domeniul achizițiilor publice, concesiunilor și parteneriatului public-privat.
 7. Capacitatea de analiză-diagnostic înaintea, în timpul şi după desfășurarea achizițiilor publice, concesiunilor și încheierea parteneriatului public-privat.
 8. Înțelegerea mecanismelor privind interacţiunea dintre autoritățile publice și operatorii economic implicați în procedurile de achiziții publice, concesiuni și parteneriat public-privat.

 

Debușeele profesionale ale absolvenţilor acestui program de studii universitare de master sunt:

            - autorităţi şi instituţii din administraţia publică centrală;

            - autorităţi şi instituţii din administraţia publică locală;

            - societăți cu capital privat;

            - activități training şi consultanţă;

            - organizaţii europene şi internaţionale;

            - expert/specialist achiziții publice;

            - expert/specialist in parteneriat public-privat;

            - expert/specialist in concesiuni;

            - consilier dezvoltare locală și regională;

            - consilier administrația publică locală și centrală.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.