secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Descriere Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii

 DOMENIUL: Administrarea Afacerilor

Coordonator Master:

Conf.Univ.Dr. Cornelia NISTOR

 

Programul de studii universitare de master „Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii” reprezintă o structură ce urmăreşte calificări profesionale în sfera afacerilor mici şi mijlocii şi a întreprenoriatului. Conceput şi elaborat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi prin metodologia de evaluare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), acest Program reprezintă ciclul al doilea de studii universitare şi se va desfăşura pe durata a 4 semestre, asigurând aprofundarea în domeniul administrării afacerilor.

 

       Misiunea acestui Program de master este de a forma specialişti cu multiple competenţe în domeniul afacerilor mici şi mijlocii, potenţiali manageri şi întreprinzători, care să contribuie la crearea unui nou statut al omului de afaceri, în general şi al întreprinzătorului, în special, ca principali actori ai sistemului economic concurenţial. Competenţele teoretico-aplicative oferite de Program vor facilita integrarea viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii.

 

       Disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ abordează problematica vastă a afacerilor mici şi mijlocii în contextul noii economii bazate pe cunoştinţe, al amplificării relaţiilor economice, precum şi al schimbărilor înregistrate la nivel naţional şi internaţional.

Dintre acestea, amintim:

 

- Analiza și evaluarea afacerii;

- Antreprenoriat şi cultură antreprenorială;

- Economia întreprinderilor mici şi mijlocii;

- Marketingul afacerilor mici şi mijlocii;

- Sisteme informatice pentru afaceri;

- E-Business;

- Dreptul afacerilor în Uniunea Europeană;

- Contabilitate pentru afaceri;

- Statistică aplicată;

- Economia României și mediul de afaceri contemporan;

- Fiscalitate;

- Teorie și practică bancară;

- Management strategic;

- Managementul schimbării şi inovării;

- Comunicare, relații publice și negociere în afaceri;

- Dreptul contractelor;

- Politici industriale pentru IMM-uri;

- Dreptul muncii și medierea conflictelor de muncă;

- Dreptul consumației;

- Economia verde ;

- Globalizare și afaceri.

 

       Competenţele profesionale generale ale programului includ identificarea, utilizarea, descrierea şi analiza aprofundată a conceptelor din domeniul administrării afacerilor, cunoaşterea, utilizarea, prelucrarea şi interpretarea datelor din domeniul administrării afacerilor, capacitatea de a înţelege mecanismele de funcţionare a structurilor economice, de a aprecia şi analiza comportamentele diferiţilor agenţilor economici la nivel naţional şi internaţional, susţinerea şi potenţarea iniţiativei şi spiritului antreprenorial, a comunicării şi cooperării membrilor echipei în cadrul proiectelor din diferite spaţii culturale, capacitatea de a rezolva probleme specifice domeniului şi de a lua decizii optime.

     Competenţele profesionale specifice ale programului includ analiza critic-constructivă, evaluarea performanţelor, determinarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale ideilor şi proceselor de afaceri, dezvoltarea capacităţii de decizie în condiţii de incertitudine şi dimensionarea afacerilor pe baza unei evaluări corecte a riscurilor pe care acestea le implică, culegerea, prelucrarea şi analiza informaţiilor privind interacţiunea dintre mediul extern şi întreprindere.

    Competenţele transversale ale programului includ identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare, abilitatea de a comunica şi de a negocia în afaceri, abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară şi de a colabora cu specialişti din alte domenii în elaborarea şi dezvoltarea planurilor de afaceri şi programelor de activităţi ale unei firme, capacitatea de a respecta şi valorifica diversitatea şi multiculturalitatea unui mediu de afaceri, înţelegerea importanţei respectării eticii profesionale, capacitatea de a-şi asuma funcţii de conducere în cadrul grupurilor plurispecializate, al oganizaţiilor şi instituţiilor.

 

Obiectivele programului de master pot fi sintetizate astfel:

 

- Formarea de specialişti de înaltă calificare în administrarea afacerilor mici şi mijlocii prin învăţământ postuniversitar;

- Crearea de competenţe în domeniul afacerilor mici şi mijlocii prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;

- Acordarea de diplome şi certificate de studii recunoscute la nivel naţional şi internaţional;

- Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, de consultanţă în domeniul afacerilor mici şi mijlocii, cu referire specială la elaborarea planurilor de afaceri, a strategiilor şi a politicilor organizaţionale;

- Perfecţionarea sistemului de învăţământ postuniversitar românesc, prin racordarea permanentă a conţinutului tematic, a tehnologiilor didactice şi a metodelor de evaluare la standardele europene şi internaţionale;

- Susţinerea cadrelor didactice în ceea priveşte participarea la competiţiile de granturi şi proiecte desfăşurate la nivel naţional, european şi internaţional;

- Crearea unor parteneriate cu universităţi din ţară şi din străinătate, pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

 

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui Program de master:
 

 - Întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul de producţie şi de prestări de servicii;

- Lansarea în activităţi întreprenoriale pe cont propriu;

- Organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale ce desfăşoară şi activităţi economice;

- Administraţia publică centrală şi locală;

- Diverşi agenţi economici (inclusiv corporaţii multinaţionale);

- Organizaţii specializate în activităţi de training oferite potenţialilor întreprinzători;

- Organizaţii şi instituţii de consultanţă în afaceri.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.