secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Descriere Cibernetică Economică

Coordonatori Cibernetică Economică:
 

Prof.univ.dr Bogdan OANCEA 

Conf.univ.dr. Ștefan-Alexandru IONESCU

 

PREZENTAREA PROGRAMULUI CIBERNETICA ECONOMICA

 

Informația si cunoștințele stau la fundamentul societății moderne. Asistam astăzi la o revoluție a datelor, disponibilitatea din ce in ce mai mare a datelor fiind o tendința de relevanță majoră pentru orice organizație economica.

Capacitatea de a analiza aceste date și de a răspunde nevoilor de planificare si de dezvoltare a organizațiilor economice, capacitatea de a dezvolta instrumente care sa fie capabile sa producă cunoștințe noi pe baza analizei volumului uriaș de date existente in prezent se regăsesc pe lista competențelor oricărui absolvent din domeniul Ciberneticii Economice.

Indiferent că un absolvent intenționează să își deschidă propria afacere, să lucreze pentru o companie deja existentă sau sa lucreze pentru o instituție publica cu rol in elaborarea politicilor macroeconomice, o diplomă în domeniul Ciberneticii Economice reprezintă o premisă esențială a formării și dezvoltării abilităților de analist.

Formarea de specialiști in noul domeniu intitulat „Știința datelor” (Data science) este un element important pe care programul propus autorizării își propune să le ofere studenților săi, făcând ca șansele acestora de a obține o poziție bună pe piața muncii să crească considerabil.

Programul de studii de licență CIBERNETICĂ ECONOMICĂ își propune să ajute studenții să înțeleagă și să aplice teorii și bune practici din cele mai importante ale analizei statistice a datelor si a planificării sistemelor economice. Alegerea celei mai bune strategii de dezvoltare a unei organizații economice, a celei mai potrivite structuri de management, înțelegerea riscurilor și a metodelor de gestionare a lor, luarea deciziilor pe baza unor analize cantitative corecte, analiza datelor și realizarea de inferențe pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă organizațiile economice sunt doar câteva elemente pe care programul de studii le asigură prin încărcarea curriculară.

Unul dintre obiectivele urmărite prin conținutul planului de învățământ vizează dezvoltarea capacității studenților de a vorbi liber și de a gândi critic, de a analiza și utiliza volumul uriaș de informații disponibil în prezent pentru a crea un avantaj competitiv în raport cu celelalte organizații economice, pentru susținerea și creșterea organizației economice, de a poziționa organizația pentru care lucrează în context global și de a gestiona provocările aduse de cerințele de sustenabilitate și de diversitatea culturală.

Programul de studii de licență CIBERNETICĂ ECONOMICĂ încorporează studii de caz reale, care dezvoltă nu doar competențe teoretice, ci și practice. Dimensiunea interdisciplinară pe care ne-am dorit să o imprimăm acestui program este specifică școlii de economie din Universitatea din București și ne dorim ca prin câteva dintre cursurile oferite – Cibernetica economica, Teoria deciziei, Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, Teoria jocurilor, Simularea proceselor economice, Inteligenta computațională în economie etc. să aducem un plus de valoare absolvenților noștri.

          Studenții de la specializarea CIBERNETICA ECONOMICA devin licențiați în Științe Economice și vor putea lucra în calitate de economiști în orice domeniu al pieței muncii.

COMPETENŢE PROFESIONALE ȘI COMPETENŢE TRANSVERSALE

Programul de studii universitare de licență CIBERNETICĂ ECONOMICĂ asigură, prin conținutul disciplinelor conținute în planul de învățământ formarea unor competențe specifice. Acestea sunt:

Competențe profesionale:

C1 - Operarea cu noțiuni, tehnici și metode de teoria sistemelor și cibernetică economică

C2 - Planificarea, organizarea și adaptarea activităților organizației la dinamica mediului economic

C3 - Programarea în limbaje evoluate, proiectarea şi utilizarea produselor program specializate

C4 - Proiectarea şi utilizarea de modele de analiză economică la nivel micro şi macroeconomic

C5 - Elaborarea suportului organizațional al activității logistice

C6 - Culegerea, prelucrarea, analiza şi interpretarea statistică a datelor


Competențe transversale:

CT1 - Aplicarea principiilor, normelor și valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă

CT2 - Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei

CT3 - Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

 

DISCIPLINE PREDATE

 

Planul de învățământ al programului de studii universitare de licență CIBERNETICĂ ECONOMICĂ conține discipline cu caracter obligatoriu, opțional și facultativ, care oferă studenților o pregătire temeinică în domeniul disciplinelor fundamentale comune tuturor economiștilor, în domeniul analizei si modelarii micro- si macroeconomice, al programării calculatoarelor si dezvoltării de software.

Astfel, în oferta educațională se regăsesc discipline precum:

 • Economie
 • Management
 • Marketing
 • Contabilitate
 • Finanțe
 • Bazele tehnologiei informației;
 • Bazele programării calculatoarelor;
 • Bazele statisticii economice;
 • Algoritmi şi tehnici de programare;
 • Analiză matematică
 • Bazele cercetărilor operaționale;
 • Cibernetică economică;
 • Teoria probabilităților și statistica matematică;
 • Econometrie;
 • Analiza de date în R;
 • Analiza și prognoza seriilor de timp;
 • Inteligență computațională în economie;
 • Practica de specialitate

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

 

Debușeele profesionale ale absolvenților acestui program sunt:

 

 • Consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiune economică
 • Manager de proiect
 • Actuar
 • Expert statistician
 • Analist
 • Manager îmbunătățire procese
 • Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.