secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Descriere BA

Coordonatori Business Administration:
 

Lect.univ.dr. Cătălin Grădinaru

Lect.univ.dr. Cosmin Imbrișcă

 

Cursuri cu predare în limba engleză.

   În mediul economic complex și complicat în care trăim, se cer persoane din ce în ce mai bine pregătite să înțeleagăși săgestioneze provocările pe care le întâmpinăastăzi orice afacere. Capacitatea de a evalua contexte și de a răspunde transformărilor la care este supusă orice organizație reprezintădin ce în ce mai mult instrumente care trebuie să se regăsească pe lista competențelor oricărui absolvent de profil economic. Indiferent că un astfel de absolvent intenționeazăsăîși deschidăpropria afacere sau sălucreze pentru o companie deja existentă, o diplomăîn domeniul Administrării Afacerilor reprezintă o condiție esențialăa formării și dezvoltării abilităților de întreprinzător. Înțelegerea managementului organizației, a modului în care funcționeazăaceasta, în care se iau decizii și în care se pot gestiona activele de orice fel sunt numai câteva dintre elementele pe care programul propus autorizării își propune săle ofere participanților, făcând ca șansele acestora de a obține o poziție bunăpe piața muncii să crească.
 
   Programul își propune să ajute studenții săînțeleagăși săaplice teorii și bune practici din cele mai importante domenii ale afacerilor. Alegerea celei mai bune strategii de marketing, a celei mai potrivite structuri de management, înțelegerea riscurilor care grevează o afacere și a metodelor de gestionare a lor, luarea deciziilor pe baza unor analize financiar – contabile corecte, analiza datelor și realizarea de inferențe pentru rezolvarea problemelor afacerii sunt doar câteva elemente pe care programul de studii le asigură prin încărcarea curriculară.
 
   O altă latură urmărită prin conținutul planului de învățământ vizează dezvoltarea capacității studenților de a vorbi liber și de a gândi critic, de a analiza și utiliza resursele legislative pentru susținerea și creșterea afacerii, de a poziționa afacerea pentru care lucrează în context global și de a gestiona provocările aduse de cerințele de sustenabilitate și de diversitatea culturală.
 


   Programul de studii incorporează studii de caz reale, care să dezvolte nu doar competențe teoretice, ci și practice. Dimensiunea interdisciplinară pe care ne-am dorit să o imprimăm acestui program este specifică școlii de economie din Universitatea din București și ne dorim ca prin câteva dintre cursurile oferite să aducem un plus de valoare CV urilor absolvenților noștri.
 
La nivel de debușee profesionale, existăo lisălargăpe care studenții o pot avea în vedere:
·         Contabil financiar
·         Manager financiar
·         Analist de afaceri
·         Analist de portofoliu
·         Consilier de planificare financiară
·         Agent sau consultant de vânzări
·         Agent de marketing
·         Manager de resurse umane
·         Designer de afacere
·         Administrator de afacere
·         Manager de marketing
·         Analist financiar
·         Consultant in strategii de marketing
·         Manager de operațiuni
·         Manager imobiliar
·         Auditor intern
·         Contabil managerial
 
   În speranța căprestigiul școlii de economie din Universitatea din București va depăși perimetrul românesc, am dorit înființarea acestui program în limba engleză, pe de o parte pentru a atrage studenți din afara granițelor țării și pe de altăparte pentru a oferi studenților români o pregătire economică de nivel occidental. În acest sens programul își propune ca alături de titularii de discipline și în limita a ceea ce permit prevederile legale în domeniu, să asigure profesori invitați din mediul internațional pentru cât mai multe din disciplinele prevăzute în planul de învățământ.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.