secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Descriere BA

Coordonatori Business Administration:
 

Lect.univ.dr. Cătălin Grădinaru

Lect.univ.dr. Cosmin Imbrișcă

 

Cursuri cu predare în limba engleză.

   În mediul economic complex și complicat în care trăim, se cer persoane din ce în ce mai bine pregătite să înțeleagăși săgestioneze provocările pe care le întâmpinăastăzi orice afacere. Capacitatea de a evalua contexte și de a răspunde transformărilor la care este supusă orice organizație reprezintădin ce în ce mai mult instrumente care trebuie să se regăsească pe lista competențelor oricărui absolvent de profil economic. Indiferent că un astfel de absolvent intenționeazăsăîși deschidăpropria afacere sau sălucreze pentru o companie deja existentă, o diplomăîn domeniul Administrării Afacerilor reprezintă o condiție esențialăa formării și dezvoltării abilităților de întreprinzător. Înțelegerea managementului organizației, a modului în care funcționeazăaceasta, în care se iau decizii și în care se pot gestiona activele de orice fel sunt numai câteva dintre elementele pe care programul propus autorizării își propune săle ofere participanților, făcând ca șansele acestora de a obține o poziție bunăpe piața muncii să crească.
 
   Programul își propune să ajute studenții săînțeleagăși săaplice teorii și bune practici din cele mai importante domenii ale afacerilor. Alegerea celei mai bune strategii de marketing, a celei mai potrivite structuri de management, înțelegerea riscurilor care grevează o afacere și a metodelor de gestionare a lor, luarea deciziilor pe baza unor analize financiar – contabile corecte, analiza datelor și realizarea de inferențe pentru rezolvarea problemelor afacerii sunt doar câteva elemente pe care programul de studii le asigură prin încărcarea curriculară.
 
   O altă latură urmărită prin conținutul planului de învățământ vizează dezvoltarea capacității studenților de a vorbi liber și de a gândi critic, de a analiza și utiliza resursele legislative pentru susținerea și creșterea afacerii, de a poziționa afacerea pentru care lucrează în context global și de a gestiona provocările aduse de cerințele de sustenabilitate și de diversitatea culturală.
 


   Programul de studii incorporează studii de caz reale, care să dezvolte nu doar competențe teoretice, ci și practice. Dimensiunea interdisciplinară pe care ne-am dorit să o imprimăm acestui program este specifică școlii de economie din Universitatea din București și ne dorim ca prin câteva dintre cursurile oferite să aducem un plus de valoare CV urilor absolvenților noștri.
 
La nivel de debușee profesionale, existăo lisălargăpe care studenții o pot avea în vedere:
·         Contabil financiar
·         Manager financiar
·         Analist de afaceri
·         Analist de portofoliu
·         Consilier de planificare financiară
·         Agent sau consultant de vânzări
·         Agent de marketing
·         Manager de resurse umane
·         Designer de afacere
·         Administrator de afacere
·         Manager de marketing
·         Analist financiar
·         Consultant in strategii de marketing
·         Manager de operațiuni
·         Manager imobiliar
·         Auditor intern
·         Contabil managerial
 
   În speranța căprestigiul școlii de economie din Universitatea din București va depăși perimetrul românesc, am dorit înființarea acestui program în limba engleză, pe de o parte pentru a atrage studenți din afara granițelor țării și pe de altăparte pentru a oferi studenților români o pregătire economică de nivel occidental. În acest sens programul își propune ca alături de titularii de discipline și în limita a ceea ce permit prevederile legale în domeniu, să asigure profesori invitați din mediul internațional pentru cât mai multe din disciplinele prevăzute în planul de învățământ.

 

The mission of the Business Administration undergraduate program within the Faculty of Administration and Business is the professional training of specialists in the economic field, through adequate theoretical and practical training, as well as the acquisition by students of the knowledge, skills and competencies necessary to build a successful career in Business Administration. The mission of this program is to shape future specialists with multiple skills in the field of business, that would contribute to the creation of a new status of the businessman in general and the entrepreneur in particular, as  main actors of the competitive economic system. The theoretical-applied competencies offered by the program will facilitate the integration of the future graduates on the labor market.

The mission of the Business Administration undergraduate program includes clear and achievable objectives, in line with the objectives of the University of Bucharest, the scientific research activity occupying an important place next to the academic component. The undergraduate bachelor program of Business Administration also contains specific elements and opportunities in line with the national framework of qualifications.

The undergraduate bachelor program of Business Administration aims to instruct highly trained professionals in accordance with the current requirements of the labor market in Romania and in the states of the European Union, being able to occupy jobs in enterprises of any size and in all economic sectors, governmental and non-governmental organizations that also carry out economic activities, central and local public administrations; graduates can engage in entrepreneurial activities on their own, but also at various economic agents (including multinational corporations), in organizations specialized in training activities offered to potential entrepreneurs, in business consulting organizations and institutions, promoting values based on solidarity, equity, creativity, dynamism, scientific objectivity.

The stated objectives of the undergraduate bachelor program in Business Administration and the results obtained by students are expressed explicitly and are brought to the attention of the internal and external beneficiaries.

The objectives of the undergraduate bachelor program Business Administration are in line with the mission of the University of Bucharest, with the educational requirements identified on the labor market and proposes innovative directions for the development of some necessary educational offers in a dynamic labor market. Educational / professional requirements formulated by the academic environment, employers and graduates have helped define the mission in compliance with the legislation in force and the Code of ethics and deontology approved by the Senate of the University of Bucharest.

The objectives express the common and specific elements that justify the framing of this bachelor study program in the field of Business Administration.

The objectives of the undergraduate bachelor program Business Administration take into account the mission of the university, the employment opportunities of graduates on the labor market, further potential developments in the Business Administration field of study, opportunities to continue studies at the university - doctoral - or postgraduate level by graduates and the interests of students.

The fundamental objectives of the Business Administration program are:

  1. Professional training of specialists in the economic field, through the bachelor education, organized under the form of day education, in the conditions of intensifying competition on the highly qualified human resources market;
  2. Development of scientific research, consultancy, expertise and other services requested by the representatives of public and private institutions and companies in order to contribute to increasing the competitiveness and profitability of these institutions, to face the demands and challenges generated by the integration of our country into the European Union and the process of globalization;
  3. Promoting analysis and synthesis studies, market research, in order to enhance the ability of organizations to seize opportunities, to reach their own objectives and to live up to customer expectations in the context of the domestic and international environment requirements;
  4. Improving education, scientific research and services in the economic field, by constantly adapting content, teaching technologies and assessment methods of education and research processes to existing global trends and to the dynamics of the economic and social development of the country;
  5. Stimulating both teachers and students to participate in competitions and conduct scientific research through scientific research projects funded based on national and European Union funds, as well as to participate in national and international scientific conferences and publish in specialized scientific journals;
  6. Cooperation with universities in the country and abroad in order to amplify exchanges of knowledge and ideas, teaching methods and learning technologies for the development of a modern and efficient education.
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.