secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

 Având în vedere adresa Ministerului Educației și Cercetării nr. 8881/ 07.04.2020, vă informăm cu privire la condițiile necesare pentru primirea unui ajutor de la stat în vederea achiziționării unui calculator, precum și calendarul acțiunilor ce trebuiesc întreprinse.

Pentru depunerea cererilor și a documentelor doveditoare în vederea stabilirii eligibilității solicitanților, nu va fi necesară deplasarea acestora la universitate ci, vor fi transmise prin servicii de curierat sau prin intermediul poștei electronice.

Cererile și documentele doveditoare vor fi transmise pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin curier la adresa: Șoseaua Panduri, nr. 90, etaj 3, cam. 313- Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești.

Anexăm:

- adresa MEC 8881/07.04.2020, LEGEA nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, 

- HOTĂRÂREA Nr. 1294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare;

- Hotărârea nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004.

- Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare începând cu anul 2020

- Cererea pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou

- actele necesare doveditoare ce vor fi transmise odată cu cererea.

 

 

Mai multe detalii referitoare la Programul Euro 200 pot fi accesate pe site-ul unibuc.ro, la : https://unibuc.ro/activitati-studentesti/

 

 

  

Având în vedere situația actuală, prilejuită de declararea stării de urgență la nivel național, studenții Universității din București, beneficiari ai burselor studențești, care încasează bursa numerar, sunt rugați să transmită către Serviciul Social și Activități Studențești al UB, la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., următoarele documente, pentru a benefica de bursă în contul personal:

  1. Cerere de ordonanțare, completată cu datele solicitate. Cererea poate fi descărcată de la: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/03/Cerere-de-reodorna%C8%9Bare-burse-1.pdf
  2. Extras de cont al studentului beneficiar de bursă

Studenții care au ridicat bursa numerar pentru luna februarie 2020 și doresc virarea acesteia în cont, începând cu luna următoare, sunt rugați să transmită o solicitare în acest sens, la Serviciul Social și Activități Studențești, pe email și să anexeze extrasul de cont.

https://unibuc.ro/suspendare-cursuri-11-martie-31-martie-2020/

Universitatea din București adoptă recomandarea Secretarului de Stat Raed Arafat

Activitatea didactică se va desfășura în sistem online https://moodle.unibuc.ro

Având în vedere recomandarea Secretarului de Stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, adresată instituțiilor de învățământ superior și survenită în cursul acestei după-amiezi, Consiliul de Administrație al Universității din București a deci suspendarea temporară a cursurilor față în față începând de astăzi, 11 martie 2020, ora 14:00, până la data de 31 martie 2020. În aceste condiții, activitatea didactică va avea loc în sistem online, iar serviciile administrative vor fi asigurate în continuare, potrivit recomandărilor primite. În funcție de evoluția situației, perioada mai sus menționată se va putea prelungi, iar măsurile luate vor putea suferi modificări.

Decizia, adoptată de Consiliul de Administrație al Universității din București, presupune suspendarea temporară a cursurilor față în față și continuarea acestora în mediul online. În acest sens, un Grup de Coordonare a Activităților Educaționale Online va oferi sprijin tehnic și va asista cadrele didactice și studenții în procesul de tranziție la comunicarea si predarea online,  decisă pentru această perioadă. Grupul este coordonat de conf. univ. dr. Radu Gramatovici. Din grup fac parte prof. univ. dr. Laura Comănescu, prof. univ. dr. Lucian Ciolan, prof. univ. dr. Bogdan Ştefănescu, conf. univ. dr. Sorin Costreie, prof. univ. dr. Romiță Iucu, lect. univ. dr. Cristian Bucur, lect. univ. dr. Beatrice Almășan, Maria Prună, drd. Oana Sîrbu, dr. Anca Ileana, drd. Mirabela Amarandei și lect. univ. dr. Mircea Sava.

Prin intermediul acestui grup strategic, Universitatea din București va fi în contact permanent cu membrii comunității academice, oferind soluții digitale, consiliere și sprijin tehnic acolo unde va fi nevoie.

În ceea ce privește implementarea în sistem online a activităților didactice în perioada următoare, universitatea va acorda prioritate organizării activităților cu studenții din anii terminali, astfel încât riscul nefinalizării la timp a ciclurilor de studii să poată fi redus.

Consiliul de Administrație al Universității din București a decis astăzi să reprogrameze pentru o dată ulterioară activitățile extracurriculare (conferințe, lansări de carte, prelegeri, workshop-uri, competiții sportive, spectacole etc.) ce urmau a se desfășura în perioada mai sus menționată.

În ceea ce privește serviciile sociale acordate studenților, menționăm că toate căminele studențești rămân deschise. Pe de altă parte, precizăm că Universitatea din București a pregătit un număr de camere destinat studentelor și studenților care ar putea fi nevoiți să intre în autoizolare. Pentru a veni în sprijinul celor care se vor afla în astfel de situații, se va constitui la nivelul rectoratului un grup de voluntari format din personal al universității și din studenți.

Începând de mâine, 12 martie 2020, până pe 31 martie se suspendă și activitatea Cantinei „Mihail Kogălniceanu”.

Studenții celor 19 facultăți ale Universității din București vor putea interacționa individual cu serviciile administrative, cu secretariatele sau cu cadrele didactice numai pentru activitățile care nu pot fi derulate online (obținerea de semnături, de documente de studii etc.). Recomandăm studenților ca, în măsura posibilităților, să folosească plățile online.

Universitatea din București va solicita Bibliotecii Centrale Universitare închiderea temporară a sălilor de lectură aflate în clădirile facultăților, cu păstrarea deschisă a centrelor de împrumut.

Nu în ultimul rând, a fost decisă anularea deplasărilor angajaților și ale studenților în zone de risc și sistarea temporară a acelor deplasări în străinătate care pot suferi amânare.

Universitatea din București asigură întreaga comunitate academică de faptul că deciziile luate sunt menite să protejeze siguranța și starea de sănătate a studenților, a cadrelor didactice și a personalului administrativ. În funcție de evoluția situației și de deciziile autorităților centrale, vor fi adoptate toate măsurile care se vor impune. Universitatea va fi în contact permanent cu membrii comunității universitare și va comunica în mod constant toate hotărârile luate.

 

Despre o experiență Erasmus+ se spune că nu reprezintă jumătate de an din viața cuiva, ci o nouă viață în jumătate de an.

Astfel, Asociația Studenților din Administrație și Afaceri a pregătit un eveniment pentru studenții interesați să experimenteze un nou sistem educațional și dornici ca timpul să se condenseze și culturile să se amestece în cea mai frumoasă experiență din studenție.

Conferința Erasmus+ va avea loc miercuri, 26 februarie, ora 14:00, în Sala 5 a Facultății de Matematică și Informatică.

Pentru mai multe informații și surprize, vă așteptăm alături de noi! Înscrierile se pot face aici: https://forms.gle/1FjFzLkiLu3yuJxYA

Ne face plăcere să vă informăm că oferim acces gratuit pentru studenții facultății la cursuri in format electronic prin intermediul platformei Moodle Student.

 

Prin autentificarea la https://moodle.unibuc.ro/auth/oidc/ aveti acces la cursuri in format electronic din orice browser sau aplicația corespunzatoare telefoanelor cu Android sau IOS.

Pentru autentificare folosiți credențialele de la adresa de email instituțională.

Detalii la: http://www.faa.ro/index.php/stiri/558-adrese-email-institutionale-pentru-studenti

 Adresa de e-mail instituțională este de forma Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Parola inițială este formată din seria și nr. cărții de identitate / serie și nr. pașaport și simbolul *, introduse fără spații (seria cu MAJUSCULE).  Ex.: AA123456*

 Dacă nu reușiți conectarea după primele două încercări, informația utilă privind autentificarea se poate obține de la secretariatul facultății ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) .


Universitatea din București și KPMG anunță semnarea unui parteneriat menit dezvoltării și modernizării învățământului și cercetării avansate în domeniul guvernanței publice și private, precum și a unei mai bune integrări și colaborări între mediul academic și mediul de afaceri. Partenerii au identificat patru direcții de acțiune determinate de prioritățile actuale ale contextului românesc, printre care întărirea și modernizarea predării, cercetării și trainingului în domeniul guvernanței și științelor administrative. În plus față de susținerea unor formule moderne de pregătire a studenților în domenii legate de business și managementul afacerilor, parteneriatul pune un accent special pe necesitatea susținerii învățământului și a cercetării în domeniul guvernanței publice, considerată o prioritate națională, neglijată până acum în parteneriatele între mediul academic și sectorul privat.

Cele două instituții își propun alinierea standardelor academice românești la cele mai inovative evoluții europene și globale pe linia învățământului doctoral. Relansarea programelor doctorale în contextul românesc presupune și o redefinire a modelului de învățământ și de cercetare avansată. Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București are în plan crearea unui nou program doctoral în studii administrative, cu un accent pe legătura dintre cercetarea fundamentală și aplicațiile ei în domeniul organizațional și al sistemelor de guvernanță. KPMG va susține acest proiect, pornind de la experiența și capabilitățile globale avute de companie în colaborarea cu mediul academic.

Totodată, Universitatea din București și KPMG depun eforturi pentru întărirea racordării directe a mediului academic românesc la cel occidental. KPMG susține crearea sub titulatura de KPMG Professorship (Profesor KPMG) a unei poziții pentru un profesor român care are o afiliere duală la o universitate din SUA și una din România – în cazul de față Facultatea de Administrație și Afaceri de la Universitatea din București. KPMG Professorship of Governance va întări capacitatea purtătorului acestei poziții de a funcționa ca legătură activă între mediile academice occidentale și românești și de a contribui la o mai bună și directă racordare a celor din urmă la primele.

Întărirea prezenței academice și standardelor academice în dezbaterea, cultura și opinia publică românească reprezintă un alt obiectiv strategic al parteneriatuluiColaboratorii intenționează să contribuie la revigorarea standardelor culturale și intelectuale publice în România prin crearea unui nucleu în jurul căruia doresc să mobilizeze și alți actori și parteneri publici și privați pentru a iniția și gestiona proiecte de evenimente publice, conferințe, dezbateri, traduceri, editări de carte și programe de diseminare de natură științifică, educativă, artistică sau culturală.

Prof. univ. dr. Marian Preda, Rectorul Universității din București, și Ramona Jurubiță, Country Manager Partner al KPMG România, anunță că poziția de Profesor KPMG creată în cadrul parteneriatului va fi ocupată de domnul profesor Dragoș Paul Aligică. Dragoș Paul Aligică este profesor de Științe Administrative la Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București, Senior Research Fellow al F. A. Hayek Program for Advanced Study in Philosophy, Politics and Economics la George Mason University, unde predă în cadrul Departamentului de Științe Economice, și cercetător afiliat al Ed Snider Center de la R. H. Smith School of Business, University of Maryland College Park. Profesorul Aligică este specialist în sisteme de guvernanță, analiză instituțională și teorie normativă, fiind autor și editor a 12 cărți de profil și a peste 100 de articole, studii și analize de specialitate.

„Parteneriatul dintre KPMG și Universitatea din București”, a explicat Doamna Ramona Jurubiță, Country Manager Partner al KPMG România, „este o expresie a viziunii noastre strategice și îmbină noțiunea de angajament de responsabilitate socială corporativă cu ideea de a încuraja inovația și experimentul instituțional în sectorul producției și a distribuției de cunoaștere aplicată și know-how, un sector din care fac parte, în forme diferite, dar strâns legate, atât industria de consultanță cât și sistemul de educație superioară”.

La rândul său, rectorul Marian Preda a declarat: „Într-un moment în care, în întreaga lume, instituțiile academice se află într-un proces de căutare și de reașezare, iar mediul de afaceri încearcă să își recalibreze nu doar modelele de business, ci și modul în care își definește responsabilitatea sa socială în funcție de evoluțiile tehnologice, culturale și instituționale de la începutul secolului 21, Universitatea din București și KPMG au decis să testeze câteva idei care – sperăm – ar putea aduce ceva nou și constructiv în peisaj privind modalitățile de relaționare a cercetării și a învățământului academic cu practica. Ne dorim ca proiectul să aibă capacitatea să inspire și alte experimente similare în cadrul comunității academice a Universității din București, obiectivul nostru fiind ca parteneriatul acesta să fie începutul unei serii de astfel de inițiative care să deschidă un dialog robust și dinamic între mediul academic și actorii socio-economici.”

Ne face plăcere să vă informăm că oferim acces gratuit pentru studenții facultății la Microsoft Office 365. Prin autentificarea la https://login.microsoftonline.com/ aveti acces la applicațiile Microsoft Office 365 (Word, Excel, Powerpoint, Outlook etc.) din orice browser sau aplicația corespunzatoare telefoanelor cu Android sau IOS.

Pentru autentificare folosiți credențialele de la adresa de email instituțională.

Detalii la: http://www.faa.ro/index.php/stiri/558-adrese-email-institutionale-pentru-studenti

 

 Adresa de e-mail instituțională este de forma Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Parola inițială este formată din seria și nr. cărții de identitate / serie și nr. pașaport și simbolul *, introduse fără spații (seria cu MAJUSCULE).  Ex.: AA123456*

 Dacă nu reușiți conectarea după primele două încercări, informația utilă privind autentificarea se poate obține de la secretariatul facultății ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) .

 

Aplicațiile Microsoft Office 365 cu acces gratuit sunt:

-Calendar

Schedule and share meeting and event times, and automatically get reminders.

-Delve

Get personal insights and relevant information based on who you work with and what you work on.

-Dynamics 365

Break down the silos between your business processes and applications with Microsoft Dynamics 365.

-Excel

Discover and connect to data, model and analyze it, and visualize insights.

-Forms

Create surveys, quizzes, and polls and easily see results in real time.

-Kaizala

A simple and secure mobile chat app for work

-OneDrive

Store, access, and share your files in one place.

-OneNote

Capture and organize your notes across all your devices.

-Outlook

Business-class email through a rich and familiar Outlook experience.

-People

Organize your contact info for all your friends, family, colleagues, and acquaintances.

-Planner

Create plans, organize and assign tasks, share files, and get progress updates.

-Power Automate

Create workflows between your apps, files, and data to automate time-consuming tasks.

-PowerApps

Build mobile and web apps with the data your organization already uses.

-PowerPoint

Design professional presentations.

-SharePoint

Share and manage content, knowledge, and applications to empower teamwork.

-Stream

Share videos of classes, meetings, presentations, and training sessions.

-Sway

Create and share interactive reports, presentations, and personal stories.

-Tasks

Create and manage tasks in Outlook.

-Teams

The customizable, chat-based team workspace in Office 365.

-To Do

Manage, prioritize, and complete the most important things you need to achieve every day.

-Video

Share videos of classes, meetings, presentations, and training sessions.

-Whiteboard

Ideate and collaborate on a freeform canvas designed for pen, touch and keyboard.

-Word

Bring out your best writing.

-Yammer

Connect with coworkers and classmates, share information, and organize around projects.

 

Ne face plăcere să vă informăm că, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră de comunicare, am creat adrese de e-mail instituționale pentru fiecare dintre dumneavoastră. Adresa de e-mail instituțională certifică apartenența dumneavoastră la comunitatea de elită a Universității din București și vă facilitează o comunicare eficientă atât cu cadrele didactice cât și cu personalul administrativ de la UB, de aceea vă încurajăm să o utilizați.

Adresa de e-mail instituțională se va accesa de la adresa https://login.microsoftonline.com/ prin introducerea datelor de autentificare (respectiv, adresa de e-mail instituțională și parola).  E-mailul se poate consulta prin accesarea aplicatiei Outlook Online ( https://outlook.office.com/mail/inbox ) .

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să studiați Ghidul de autentificare adresă de e-mail instituțională care este disponibil la adresa https://unibuc.ro/student-ub/campus/facilitati-itc/

 Adresa de e-mail instituțională este de forma Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 Pentru nume similare adresa de e-mail instituțională este de forma Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., unde X reprezintă 1, 2, 3... în funcție de ordinea în care se generează adresele pentru credențiale nume și prenume duplicat.

 Parola inițială este formată din seria și nr. cărții de identitate / serie și nr. pașaport și simbolul *, introduse fără spații (seria cu MAJUSCULE).  Ex.: AA123456*

 Dacă nu reușiți conectarea după primele două încercări, informația utilă privind autentificarea se poate obține de la secretariatul facultății ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) .

 După prima accesare a adresei de e-mail instituțională, parola trebuie schimbată, conform precizărilor din ghidul de autentificare mai sus menționat ( https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghid-autentificare-studenti.pdf ), și păstrată  în condiții de confidențialitate.

 Responsabilitatea pentru securitatea informațiilor, a datelor de autentificare și a sistemelor informatice și de comunicații, aflate sub controlul dumneavoastră, vă aparține în totalitate!
Oricât de bine v-ați înțelege cu apropiații, prietenii sau colegii dumneavoastră, nu le transmiteți acestora parola de acces la contul dumneavoastră. De asemenea, nu este permis să asigurați accesul altei persoane la informațiile dumneavoastră de autentificare sau să încercați, la rândul dumneavoastră, să vizualizați și să deduceți parolele colegilor în timpul introducerii acestora.

 În cazul în care vă uitați parola sau considerați că aceasta a ajuns să fie cunoscută și de altcineva, o puteți reseta, în regim de Self Password Reset, accesând opțiunea Can’t access your account? de la adresa de autentificare în cont, ori de câte ori este necesar.

 Informații detaliate privind protecția datelor personale pot fi găsite la adresa http://faa.ro/index.php/protectia-datelor

Pagina 7 din 8

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.