secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru stagii Erasmus+ CIVIS 2020 - 2021

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 26.10.2020, s-a aprobat lansarea selecției pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUSpentru stagii în cadrul universităților partenere CIVIS, cu finanțare din fondul de mobilități ERASMUS (proiect nr. 2019-RO01-KA103-061898). 

 

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (grant 520 euro/lună).

 

Mobilitățile se pot efectua în cadrul următoarelor 4 universități CIVIS: Aix-Marseille Universite, Sapienza Universita di Roma, Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Stockholm University.

 

Criterii de eligibilitate și selecție ale UB:

 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);
 • să fie cel puțin absolvent al primului an de studii de nivel licență,
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității (într-o limbă străină);
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină);
 • să prezinte o recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă.

 Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS (conform informațiilor din tabelele atașate), cât și criteriile academice indicate de acestea. De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele Eberhard Karls Universitaet Tuebingen și Stockholm University, este numărul maxim de mobilități posibile pentru UB pentru respectivele domenii/niveluri de studii.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 12 noiembrie 2020 (ora 14:00), completând aplicația disponibilă la adresa https://forms.gle/CUSrhEgbahsw9JQ68

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus-CIVIS:

 • Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 •  Membrii comisiei de selecție: Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus, Raluca Amza, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Comisia de contestații pentru mobilități de studii în cadrul partenerilor CIVIS este compusă din:

 • Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector,
 • Membrii comisiei de contestații: Anca Stoica, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+, Beatrice Crăciun, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

 

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

 1. Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior,

 

 1. Motivația efectuării mobilității Erasmus(scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),

 

 1. Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).  

 

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Rezultatele selecției se vor afișa după data de 16 noiembrie 2020. 

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției. 

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma fomalitățile de pregătire și derulare a mobilității.

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile la https://civis.eu/en și la https://unibuc.ro/despre-ub/civis/.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.