Descriere Master - Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor

 

 

 

 

 

 DESCARCĂ PLIANT ADMITERE

Coordonator master:

Conf.Univ.Dr Cosmin OLTEANU

     Acreditare ARACIS - 26.05.2016 

#MSMV

Anunțați-vă interesul și cereți informații suplimentare la : https://goo.gl/HchLiy


Organizam examen de admitere conform H.G. 117/2017

Misiunea 
Programului de studii universitare de master “Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor” (înființat în 2016) este de a forma specialiști cu multiple competente în domeniul marketingului și vânzărilor, potențiali manageri, întreprinzători și angajați. Competențele teoretico-aplicative oferite de Program vor facilita integrarea ușoară a viitorilor absolvenți pe piața muncii.

 Competențele generale se concretizează în abilități privind utilizarea noilor tehnici privind marketingul și vânzările atât în mediul offline cât și în mediul online, fundamentarea și adoptarea unor proiecte de afaceri viabile,  acordarea de consultanță în dezvoltarea afacerilor.

Cursuri (2019-2021)

Disciplinele cuprinse în Planul de învățământ abordează problematica vastă a marketingului și managementului vânzărilor în contextul noii economii bazate pe cunoștințe, al dezvoltării mediului online, al amplificării relațiilor economice, precum și al schimbărilor înregistrate la nivel național și internațional. Dintre acestea, amintim:
 

 • Blockchain, tehnici de marketing și promovare online;
 • Inteligența Artificială și E-Business;
 • GEOmarketing;
 • Managementul marketingului;
 • Creativitate în marketing și vânzări;
 • Strategii și modele de afaceri;
 • Strategii de produs și branding;
 • Social media marketing;
 • Strategii de marketing global;
 • Strategii de preț.

 


Obiective:

 • Urmărirea, monitorizarea și gestionarea portofoliului de produse pe clienți, segmente de piață și zone geografice
 • Realizarea de activități proprii marketingului și vânzărilor: alegerea mediilor de marketing, campanii de marketing și vânzări on-line, marketing  și vânzări prin corespondență etc.
 • Culegerea, prelucrarea și analiza preliminară a informațiilor de marketing
 • Identificarea activităților specifice de marketing și vânzări din cadrul organizației, stabilirea duratei și succesiunii acestora
 • Cunoașterea particularităților activității de marketing și vânzări din diverse domenii: industrie, agricultură, turism, bănci etc.
 • Utilizarea tehnologiilor informatice pentru activități și scopuri de îmbunătățirea afacerilor, de cercetare de piață
 • Supravegherea evoluției prețurilor de piață și elaborarea politicii de preț
 • Elaborarea de materiale promoționale: pliante, cataloage, broșuri, prospecte de promovare
 • Desfășurarea activităților specifice de merchandising, publicitate la locul vânzării şi participarea la organizarea și desfășurarea de târguri și expoziții
 • Intermedierea relațiilor dintre organizație și publicul său.

 
Durata studiilor: 4 semestre (2 ani), 120 credite ECTS.

 
Profesori

 • Alături de cadrele didactice proprii sunt și cadre didactice asociate, specialiști în domenii relevante pentru acest program de master.
 • Anual, în cadrul masterului se desfășoară cel puțin 3 workshop-uri sau evenimente cu specialiști și întreprinzători, precum și vizite de studiu în diferite firme.

 
Perspective în carieră

Programul de studii universitare de master „Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor” reprezintă o structură ce urmărește crearea unor calificări profesionale în sfera marketingului și vânzărilor.

 
Competențele profesionale generate de programul de master includ:

 • Cunoașterea și utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing  și vânzări pentru mediul offline și online;
 • Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor informatice în activitățile de marketing și vânzări;
 • Culegerea analiza și interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul său
 • Identificarea elementelor specifice mix-ului de marketing online și offline;
 • Utilizarea unui Sistem Informațional de Marketing de bază pentru evaluări și analiză a performanței de marketing, a organizației.

 
Debușeele profesionale ale absolvenților acestui Program de studii universitare de master sunt:

 • Organizații și instituții de consultanță în afaceri;
 • Manager Marketing sau Vânzări;
 • Economist în Departamentul Marketing ;
 • Responsabil de produs;
 • Asistent de marketing
 • Manager sau Agent de vânzări, agent de cumpărări, agent de distribuție, comisionar;
 • Referent de marketing;
 • Merchandiser etc.
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.