Admitere studii tip Licenţă

PLATA ONLINE TAXA DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE PENTRU LICENŢĂ


 

ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ
Sesiunea SEPTEMBRIE 2019
 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează examen de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă, conform H.G. 158/2018

 • Administraţie publică;
 • Administrarea afacerilor;
 • Marketing;
 • Business administration;
 • Cibernetică economică.


 

Candidaţii se admit pentru cele cinci programe/specializări în bazaconcursului de dosare, în funcţie de:

 • Proba 1          

- 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat;

 

 • Proba 2          

- 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).

 

 • Pentru programul Business Administration (în limba Engleză) proba eliminatorie (testul de limbă Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va avea loc în data 16 SEPTEMBRIE 2019.

 

Candidații care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS (depuse la dosarul de înscriere – copie simplă), nu trebuie să susțină testul de limbă.
 

    Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de licenţă sau la toate (Administraţie Publică, Administrarea Afacerilor, Marketing, Business Administration sau Cibernetică economică), depunând câte un dosar complet,pentru fiecare Program/Specializare.

 
Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat;

 
Informaţii despre admiterea la programele de licenţă:
 

Perioada de înscriere: 09 – 13 SEPTEMBRIE 2019
 
Programul de înscriere:        

- Luni – Vineri: 09.00 – 14.00 

 

Domeniul de ierarhizare

Denumirea

programului de studii universitare de LICENŢĂ

Număr locuri SEPTEMBRIE

BUGET

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Taxă

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

+4(021)3053740

4

72

Ştiinţe economice

Administrarea afacerilor

+4(021)3053746

0

5

Marketing

+4(021)3053743

0

31

Business administration

+4(021)3053745

0

30

Cibernetică, statistică și informatică economică

Cibernetică economică

+4(021)3053738

0

1

Taxa de înscriere

150 lei / dosar

Taxa de şcolarizare

3100 lei / an

Durata studiilor

3 ani / 6 semestre    Actele necesare la înscriere:

 

 • Pentru absolvenţii din promoţia 2019 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat, adeverinţă de absolvire înoriginal sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • C.I. (copie simplă);
 • 3 fotografii tip B.I;
 • Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale școlare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Cerere tip de înscriere;
 • Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic);
 • Taxa de înscriere se poate plăti:

A) direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri;
B) la ORICE SEDIU BCR – în contul :  RO41RNCB0076010452620055
C) la Casieria Universităţii din Bucureşti, din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (incinta Facultăţiide Drept – lângă Opera Română)
D) plata online https://po.unibuc.ro/admitere.php 


Toate actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC.

 

ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1, Sector 3, Bucureşti, România

           Marketing și Business Administration
                      Tel: 021 305 37 43

           Administratie Publica 
                      Tel: 021 305 37 40

           Administrarea Afacerilor
                      Tel: 021 305 37 46

           Cibernetică Economică
                      Tel: 021 305 37 38  
          Business Administration
                      Tel: 021 305 37 45  

 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.