Coordonator Master:

Prof.Univ.Dr. Sorin TOMA

Misiunea programului:

Programul de studii de masterat ”Business Consulting “ (Consultanță în Afaceri în limba engleză-CAEN) îşi propune să se mențină pe o poziție fruntașă în ierarhia programelor de studii din domeniul administrării afacerilor din România, angajându-se în acest scop să stimuleze promovarea valorilor autentice, cooperarea între toate părțile interesate (cadre didactice, studenți, firme private, instituții publice, etc.), crearea unor structuri funcţionale competitive în activitățile de predare-învățare și de cercetare ştiinţifică, și formarea unor elite responsabile în domeniul afacerilor.