Coordonator Cibernetică Economică:
 

Prof.univ.dr Bogdan OANCEA 


OBIECTIVE:
·formarea profesională de specialişti în domeniul ciberneticii, prin învăţământ universitar de licenţă, organizat sub forma învăţământului de zi, în condiţiile intensificării competiţiei pe piaţa resurselor umane înalt calificate;
·dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă, expertiză şi alte servicii solicitate de agenţii economici în domeniul ciberneticii, în scopul de a contribui la creșterea competitivității și profitabilitățiiorganizaţiilor româneşti, pentru a face faţă exigenţelor şi provocărilor generate de integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană și de procesul globalizării;
·perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi serviciilor în domeniul ciberneticii economice prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele existente pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării;
·sprijinirea atât a cadrelor didactice, cât şi a studenţilor pentru participarea la competiţii şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice prin proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi ale U.E, precum şi pentru participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicarea în reviste ştiinţifice de profil.
 
CURSURI
Planul de învățământ, întocmit în conformitate cu indicatorii și standardele ARACIS, cuprinde discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate și complementare prin care ne propunem să adaptăm oferta educațională la cerințele pieței muncii din punct de vedere al competențelor și al calificărilor necesare. Astfel, se poate observa că în oferta educațională se regăsesc următoarele discipline:
·         Bazele tehnologiei informaţiei;
·         Bazele programării calculatoarelor;
·         Bazele statisticii economice;
·         Algoritmi şi tehnici de programare;
·         Analiză matematică;
·         Bazele cercetărilor operaţionale;
·         Cibernetică economică;
·         Teoria probabilităţilor şi statistica matematică;
·         Econometrie;
·         Cercetări operaţionale;
·         Analiza de date în R;
·         Analiza și prognoza seriilor de timp;
·         Inteligență computațională în economie.
 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.