Admitere studii tip Master

PLATA ONLINE TAXA DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE PENTRU MASTER


 Facultatea de Administraţie şi Afaceri urmăreşte, ca prin programele de studii şi activităţile derulate, să se permanentizeze ca o structură universitară solidă şi performantă în toate domeniile activităţii sale.

 Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de master, depunând câte un dosar complet.

 INFORMAŢII
ADMITERE MASTER 2019
 

 • Durata studiilor2 ani (4 semestre)
 • Locuri: taxă
 • Taxă şcolarizare:3100 lei/an
 • Perioada de înscriere: 9 – 13 Septembrie 2019
 • Programul de înscriere:

-Luni – Vineri:                   09.00 – 14.00
 

 • Specializări acreditate/numărul de locuri

 

 

Nr.

Crt.

Denumirea

programului de studii universitare de MASTER

Forma de învățământ

CU FRECVENȚĂ

Locuri scoase la concurs

SEPTEMBRIE

TAXĂ

Proba/probele de concurs

Data susţinerii probei/

probelor concursului de admitere

MODALITATEA DE EXAMINARE

1.

Consultanţă în Afaceri (în lb. Engleză) /

Business consulting

IF

13

test scris, eliminatoriu, de limba engleză

16 SEPT. 2019

ora 09.00 – Sala

- test scris, eliminatoriu de limba engleză

- 30%-examen licenţă

- 70%-proba orală (teoretico - aplicativă)

proba orală

(teoretico - aplicativă)

17 SEPT. 2019

ora 09.00 – Sala

2.

Economie Comportamentală (în lb. Engleză) / Behavioural Economics

IF

13

test scris, eliminatoriu, de limba engleză

16 SEPT. 2019

ora 09.00 – Sala

- test scris, eliminatoriu de limba engleză

- 30%-examen licenţă

- 70%-proba orală (susținerea proiectului)

Evaluarea proiectelor de cercetare depuse

17 SEPT. 2019

Ora 09.00 – Sala

3.

Consultanţă în Afaceri

IF

13

proba orală

(teoretico - aplicativă)

17 SEPT. 2019

ora 09.00 – Sala

30%-examen licenţă

70%- proba orală (teoretico - aplicativă)

4.

Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii

IF

12

proba orală

(teoretico - aplicativă)

17 SEPT. 2019

ora 09.00 – Sala

30%-examen licenţă

70%-proba orală (teoretico - aplicativă)

5.

Administrarea Politicilor Publice în Uniunea Europeană

IF

19

proba orală

(teoretico - aplicativă)

16 SEPT. 2019

ora 09.00 – Sala

30%-examen licenţă

70%-proba orală (teoretico - aplicativă)

6.

Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane

IF

19

proba orală

(teoretico - aplicativă)

16 SEPT. 2019

ora 09.00 – Sala

30%-examen licenţă

70%-proba orală (teoretico - aplicativă)

7.

Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ

IF

19

proba orală

(teoretico - aplicativă)

16 SEPT. 2019

ora 09.00 – Sala

30%-examen licenţă

70%-proba orală (teoretico - aplicativă)

8.

Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială*

IF

19

proba orală

(teoretico - aplicativă)

16 SEPT. 2019

ora 09.00 – Sala

30%-examen licenţă

70%-proba orală (teoretico - aplicativă)

9.

Managementul Crizelor

IF

19

proba orală

(teoretico - aplicativă)

16 SEPT. 2019

ora 09.00 – Sala

30%-examen licenţă

70%-proba orală (teoretico - aplicativă)

IF* - Învăţământ cu frecvenţă (zi)
 
 
ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • Diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere) din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2019);
 • Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • C.I. copie simplă;
 • 3 fotografii tip B.I;
 • Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Cerere tip de înscriere;
 • CV-ul Europass – 2 exemplare;
 • Taxa de înscriere se poate plăti:

A) direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri;
B) la ORICE SEDIU BCR – în contul :  RO41RNCB0076010452620055
C) la Casieria Universităţii din Bucureşti, din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (incinta Facultăţiide Drept – lângă Opera Română)
D) plata online https://po.unibuc.ro/master.php 

 
Toate actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC
Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media obţinută la interviu;
 2. Media examenului de licenţă;
 3. Media anilor de studii de licenţă.

 ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1, Sector 3, Bucureşti, România
Telefoane : +40-21-3104920    +40-213-053 741 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.