secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Confirmările locurilor de la admitere, la studiile universitare de masterat -> 23 - 27 iulie 2022

 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA ZI – BUGET

CONFIRMAREA LOCURILOR LA BUGET SE FACE PÂNĂ LA DATA DE 27.07.2022, ora 14.00, PRIN DEPUNEREA LA SECRETARIAT A DOSARULUI.
NEDEPUNEREA DOSARULUI, CONDUCE LA PIERDEREA LOCULUI OCUPAT LA FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI.

Dosarul trebuie să conțină:
   - Diploma de bacalaureat în original;
   - Diploma de licență sau adeverința de licență în original (pentru absolvenții din 2022);
   - Suplimentul la diplomă în original, în cazul depunerii diplomei de licență;
   - Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul depunerii dosarului, prin prezentarea originalului);
   - Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul depunerii dosarului, prin prezentarea originalului);
   - C.I. (copie simplă);
   - 2 fotografii tip 3/4;
   - Adeverința medicală tip, în original, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de la medicul de familie;
   - Fișa de înscriere la concursul de admitere, generată de platformă;
   - Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinți, candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic);

Toate documentele vor fi depuse într-un dosar plic

Program Secretariat:
- SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ 9.00 - 12.00
- LUNI - MIERCURI 9.00 - 14.00

 

 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA ZI - TAXĂ

CONFIRMAREA LOCURILOR LA TAXĂ SE FACE PÂNĂ LA DATA DE 27.07.2022, ORA 14.00, PRIN DEPUNEREA LA SECRETARIAT A DOSARULUI.
NEDEPUNEREA DOSARULUI CONDUCE LA PIERDEREA LOCULUI OCUPAT LA FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI.

Dosarul trebuie să conțină:
   - Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată; În cazul depunerii copiei diplomei de bacalaureat, trebuie făcută dovada depunerii acesteia în original la altă instituție de învățământ în vederea ocupării unui loc la buget;
   - Diploma de licență sau adeverința de licență în original (pentru absolvenții din 2022) ori copie legalizată; În cazul depunerii copiei diplomei de licență, trebuie făcută dovada depunerii acesteia în original la altă instituție de învățământ în vederea ocupării unui loc la buget;
   - Suplimentul la diplomă în original, în cazul depunerii diplomei de licență sau copie simplă;
   - Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul depunerii dosarului, prin prezentarea originalului);
   - Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul depunerii dosarului, prin prezentarea originalului);
   - C.I. (copie simplă);
   - 2 fotografii tip 3/4;
   - Adeverința medicală tip, în original, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de la medicul de familie;
   - Fișa de înscriere la concursul de admitere, generată de platformă;
   - Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinți, candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic);
   - Dovada achitării sumei de 650 lei reprezentând taxa de confirmare a locului (parte din taxa de școlarizare).

Toate documentele vor fi depuse într-un dosar plic

Program Secretariat:
- SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ 9.00 - 12.00
- LUNI – MIERCURI 9.00 - 14.00


Sumele se pot achita ONLINE la https://po.unibuc.ro/studiu_master.php

sau la BCR în contul RO41RNCB0076010452620055

 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.