Facebook

Galerie

Admitere studii tip Master

 

The specified folder [admitere_master/Rezultate_Admitere_Master_Iulie_2017] has not been found within the default repository area [/var/www/html/faa.ro/download].

JSmallfib will only create automatically a repository if a path relative to the Joomla! root folder is used. Please ask the system administrator for assistance.ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1
Sector 3, Bucureşti, România
Telefon/Fax : 021/310.49.20 


 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri urmăreşte, ca prin programele de studii şi activităţile derulate, să se permanentizeze ca o structură universitară solidă şi performantă în toate domeniile activităţii sale.
 
Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de master, depunând câte un dosar complet.

 

 

INFORMAŢII
ADMITERE MASTER 2018

 

  • Taxă de înscriere:                   - 150 lei
  • Durata studiilor:                      - 2 ani (4 semestre)
  • Locuri:                                     - buget şi taxă
  • Taxă şcolarizare:                     - 3100 lei/an

     

  • Perioada de înscriere:                     

- 09 – 23 IULIE 2018
 

  • Programul de înscriere:

- Luni – Vineri:  09.00 – 14.00
- Sâmbătă şi Duminică:     09.00 – 12.00


 

  • Specializări acreditate/numărul de locuri


Nr.
Crt.
Domeniul Denumirea
programului de studii universitare de MASTER
Forma de învățământ
CU FRECVENȚĂ
Cifra de şcolarizare Total locuri Proba/probele de concurs Data susţinerii probei/
probelor concursului de admitere
MODALITATEA DE EXAMINARE
BUGET TAXĂ
Români Rromi Finanțate din venituri FAA Români Străini
1. Administrarea afacerilor Consultanţă în Afaceri (în lb. Engleză) /
Business consulting
IF 19 0 2 27 2 50 test scris, eliminatoriu, de limba engleză 24 iulie 2018
ora 09.00 – Sala
- test scris, eliminatoriu de limba engleză
- 30%-examen licenţă
- 70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
proba orală
(teoretico - aplicativă)
26 iulie 2018
ora 09.00 – Sala
2. Economie Comportamentală (în lb. Engleză) / Behavioural Economics IF 10 0 2 26 2 50 test scris, eliminatoriu, de limba engleză 24 iulie 2018
ora 09.00 – Sala
- test scris, eliminatoriu de limba engleză
- 30%-examen licenţă
- 70%-proba orală (susținerea proiectului)
Evaluarea proiectelor de cercetare depuse 26 iulie 2018
Ora 09.00 – Sala
3. Consultanţă în Afaceri IF 19 0 2 28 1 50 proba orală
(teoretico - aplicativă)
25 iulie 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%- proba orală (teoretico - aplicativă)
4. Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii IF 19 0 2 28 1 50 proba orală
(teoretico - aplicativă)
25 iulie 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
5. Marketing Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor IF 19 0 2 29 0 50 proba orală
(teoretico - aplicativă)
25 iulie 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
6. Ştiinţe administrative Administrarea Politicilor Publice în Uniunea Europeană IF 15 0 2 32 1 50 proba orală
(teoretico - aplicativă)
25 iulie 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
7. Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane IF 19 1 2 28 0 50 proba orală
(teoretico - aplicativă)
26 iulie 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
8. Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ IF 19 0 2 28 1 50 proba orală
(teoretico - aplicativă)
26 iulie 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
9. Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială IF 19 1 2 29 0 50 proba orală
(teoretico - aplicativă)
25 iulie 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
10. Managementul Crizelor IF 16 0 2 32 0 50 proba orală
(teoretico - aplicativă)
26 iulie 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)


IF* - Învăţământ cu frecvenţă (zi)
 
 


Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

  1. Media obţinută la interviu;
  2. Media examenului de licenţă;
  3. Media anilor de studii de licenţă.

 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
1. Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
2. Diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere) din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2018);
3. Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
5. C.I. copie simplă;
6. 3 fotografii tip B.I;
7. Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
8. Cerere tip de înscriere;
9. CV-ul Europass– 2 exemplare;
10.Taxa de înscriere se poate plăti:

A) direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri;
B) la ORICE SEDIU BCR – în contul :  RO41RNCB0076010452620055
C) la Casieria Universităţii din Bucureşti, din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (incinta Facultăţiide Drept – lângă Opera Română)
D) plata online http://www.po.unibuc.ro/

  


Toate actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC.

© 2018 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin