Facebook

Galerie

Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti

Informații privind reexaminările în vederea măririi notei


 
·          Studentul care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ (integralist)  pentru anul de studiu curent, poate solicita reexaminare în vederea măririi notei, la cel mult trei discipline pe an  
 ·          Studentul trebuie să depună cerere individuală, pentru fiecare disciplină, însoţită de chitanţa de plată (50 lei pentru fiecare cerere de mărire)
 ·         Cererile însoţite de chitanţă se depun la secretariat până pe data de  27 iulie 2017, în programul cu publicul   Luni-Joi 12.00-14.00
 ·          Începând cu 04 septembrie 2017 studentul trebuie să ridice de la secretariat cererile de mărire aprobate pentru a putea susține examenul de mărire
 ·           Cererea va fi predată profesorului examinator în vederea susținerii examenului.
 ·           Studentul care nu are cererea aprobată de Decanul facultății nu are dreptul să susțină examenul de mărire.
 
© 2019 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin