Facebook

Galerie

Admitere studii tip Master

 ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1
Sector 3, Bucureşti, România
Telefon/Fax : 021/310.49.20 


 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri urmăreşte, ca prin programele de studii şi activităţile derulate, să se permanentizeze ca o structură universitară solidă şi performantă în toate domeniile activităţii sale.
 
Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de master, depunând câte un dosar complet.

 

 

ADMITERE MASTER 2017

 
 
-Durata de studiu: 2 ani (4 semestre)
-Locuri: buget şi taxă
-Taxă şcolarizare: 3100 lei/an

     Perioada de înscriere:   10 – 18 IULIE 2017
     Programul de înscriere:

-Luni – Vineri: 09.00 – 14.00
-Sâmbătă şi Duminică: 09.00 – 12.00

 
-Specializări acreditate / numărul de locuri

 

Domeniul Denumirea
programului de studii universitare de MASTER

Forma de învățământ

CU FRECVENȚĂ

Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2017/2018 Total locuri

Data susţinerii probei/

probelor concursului de admitere

BUGET TAXĂ
Români, UE Rromi Străini Români, UE Străini
Administrarea afacerilor Consultanţă în Afaceri (în lb. Engleză) /
Business consulting
IF 21 0 0 28 1 50 Test de limbă străină
20 iulie 2017
ora 09.00
Sala 5
Proba teoretico-aplicativă
21 iulie 2017
ora 09.00
Sala 1
Economie Comportamentală (în lb. Engleză) /
Behavioural Economics
IF 15 0 0 33 2 50 Test de limbă străină
20 iulie 2017
ora 09.00
Sala 5
Proba teoretico-aplicativă
21 iulie 2017
Ora 09.00
Consultanţă în Afaceri IF 21 0 1 27 1 50 Proba teoretico-aplicativă
20 iulie 2017
ora 09.00
Sala 1
Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii IF 22 0 1 25 2 50 Proba teoretico-aplicativă
20 iulie 2017
ora 09.00
Sala 115
Marketing Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor IF 20 0 0 29 1 50 Proba teoretico-aplicativă
21 iulie 2017
ora 09.00
Laboratorul 1
Ştiinţe administrative Administrarea Politicilor Publice în Uniunea Europeană IF 22 1 0 26 1 50 Proba teoretico-aplicativă
20 iulie 2017
ora 09.00
Sala 116
Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane IF 22 0 1 27 0 50 Proba teoretico-aplicativă
20 iulie 2017
ora 09.00
Laborator 2
Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ IF 23 1 0 25 1 50 Proba teoretico-aplicativă
21 iulie 2017
ora 09.00
Laborator 2
Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială IF 23 0 0 27 0 50 Proba teoretico-aplicativă
21 iulie 2017
ora 09.00
Sala 116
Managementul Crizelor IF 18 1 0 31 0 50 Proba teoretico-aplicativă
20 iulie 2017
ora 09.00
Sala 117

 

IF* - Învăţământ cu frecvenţă (zi)

 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
-Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
-Diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere) din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2017);
-Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
-Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
-C.I. copie simplă;
-3 fotografii tip B.I;
-Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
-Cerere tip de înscriere;
-CV-ul Europass – 2 exemplare;
-Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic);

-Taxa de înscriere se poate plăti:

A) direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri;
B) la ORICE SEDIU BCR – în contul :  RO41RNCB0076010452620055
C) la Casieria Universităţii din Bucureşti, din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (incinta Facultăţiide Drept – lângă Opera Română) 


Toate actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC

Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:
a)     Media obţinută la interviu;
b)     Media examenului de licenţă;
c)     Media anilor de studii de licenţă.

© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin