Facebook

Galerie

Acorduri bilaterale - Universitati straine


       Facultatea de Administraţie şi Afaceri a dezvoltat în ultimii ani o serie de relaţii internaţionale, concretizate în acorduri bilaterale de cooperare cu universităţi prestigioase din Europa şi Asia.

I.                    Acorduri de cooperare încheiate cu:
 

  • Okuma School of Public Management”, Waseda University, Japonia ( încheiat în anul 2007 pe o perioadă de 5 ani) -  vizează promovarea cooperării şi schimbului academic din domeniul “Management public”;
  • Urbino University Carlo Bo”, Italia (încheiat în anul 2010 pe o perioadă de 5 ani) -  are ca scop promovarea relaţiilor de cooperare şi a schimbului academic în domeniul „Economie şi administrarea afacerilor”;
  • ZHAW School of Management and Law (ZHAW SML)” Elveţia (încheiat în anul 2011) -  îşi propune dezvoltarea şi realizarea unui program CAS (Certificare de Studii Avansate) privind “International Trade for managers of Rumanian export-oriented SMEs (Small and Medium-sized Enterprises)” în sectoarele relevante de afaceri. Programul CAS va fi coordonat de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri iar ZHAW-SML va contribui prin dezvoltarea unei curricule conforme cu standardele ECTS şi va oferi resursele necesare privind cursurile;
  • Central University of Finance and Economics, China, School of Economics”, China (încheiat în anul 2009 pe o perioadă de 5 ani) -  vizează organizarea de vizite în cele două instituţii în scopul impulsionării cercetării, diseminării cercetărilor şi angajarea în proiecte de cercetare comune;
  • University of Nicosia”, Cipru (încheiat în anul 2010 pe o perioadă de 5 ani) - are ca sop promovarea schimbului academic şi a cooperării în domeniul managementului public, finanţelor, afacerilor şi marketingului;
  • Acordul de parteneriat pentru realizarea unui consorţiuîntre “Technology Partners Advanced Technology Centre, Poland”,“Warsaw University of Technology / Faculty of Production Engineering, Poland”,“Institute of Organization and Management in Industry, Orgmasz, Poland”,“Universidad Castilla-La Mancha, Spain”,“Universidad San Sebastian, Chile”,“Universidad Politecnica de San Luis Potosi, Mexico”,“College of Finance and Management, Poland”,“Warsaw College of Economics, Poland”,“EVENT Group Co Ltd., Poland”,“Continuous Improvement Management Associates, SC, Mexico”,“Bulgarian Association for Management Development and Entrepreneurship, Bulgaria” şi Universitatea din Bucureşti, România (încheiat în anul 2007 pe o perioadă de 2 ani plus încă 1 an în cazul în care partenerii îşi exprimă această voinţă). Crearea consorţiului a vizat realizarea de cercetări şi colaborări academice în domenii de interes reciproc şi expertiză, partenerii utilizând fondurile disponibile pentru a susţine proiectele de cercetare, iar instituţiile contribuind cu resurse umane, tehnice şi/sau financiare pentru pregătirea propunerilor.


II.                 Convenții de cooperare academică încheiate cu:


  • Universite de Nice – Sophia Antipolis, L’Institut d’Adminsitration des Entreprises“, Franţa (încheiată în anul 2010 pe 5 ani) -  urmărește realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare, dubla coordonare a lucrărilor de licenţă, dezvoltarea în comun a unor programe de formare profesională şi de cercetare, organizarea de conferinţe, colocvii şi seminarii în comun, schimburi de informaţii, documente şi publicaţii, efectuarea de vizite ale profesorilor şi studenţilor.
  • Universite d’Auvergne, Clermont-Ferrand, IUP Management et Gestion des Entreprises“, Franţa (încheiată în fiecare an academic - pentru prima data în anul 2010/2011, urmată de anul 2011/2012) -  oferă posibilitatea studenţilor români înscrişi la programul de studii universitare de licenţă “Administrarea Afacerilor” să obţină o a doua diplomă de licenţă de la Universite d’Auvergne, Clermont-Ferrand. Înscrierea studenţilor români se face în anul III de studiu, anii I şi II fiind integral recunoscuţi conform planului de învăţământ românesc.
  • “Universite d’Auvergne, Clermont-Ferrand, IUP Management et Gestion des Entreprises, Master PME - PMI“, Franţa(încheiată în fiecare an academic - pentru prima data în anul 2011/2012) -  oferă posibilitatea masteranzilor români înscrişi la programul de studii universitare de master “Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii” să obţină o a doua diplomă de masterat de la Universite d’Auvergne, Clermont-Ferrand. Înscrierea studenţilor români se face în anul I de studiu.

 
 
 

© 2019 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin