Facebook

Galerie

Succese ale studenţilor în stagiile de studii Erasmus - Outgoing

Programul ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) reprezintă o secţiune a Programului LLP referitoare la învăţământul superior european, ce are ca obiective principale extinderea colaborărilor internaţionale, îmbunătăţirea calităţii învăţământului pe tot parcursul vieţii, consolidarea cooperării europene şi lărgirea accesului la resursele educaţionale din Uniunea Europeană, creşterea accesibilităţii şi atractivităţii oportunităţilor de învăţare, promovarea creativităţii şi competitivităţii, a spiritului antreprenorial, dezvoltarea de practici inovatoare promovarea cooperării în domeniul asigurării calităţii în toate sectoarele educaţiei şi formării în Europa. Programul ERASMUS, lansat în anul 1987 la nivel european, funcţionează în România din anul 1998, vizând toate disciplinele, programele şi domeniile de studiu din învăţământul superior, iar în prezent asigură granturi de mobilitate pentru mii de studenţi.
Universitatea din Bucureşti a încheiat numeroase acorduri cu universităţi europene de prestigiu, iar studenţii Facultăţii de Administraţie si Afaceri s-au remarcat prin rezultatele obţinute în timpul stagiilor de studii semestriale efectuate în cadrul universităţilor partenere.
 

Anul universitar 2015 - 2016
 

1. ANTINIA  LARISA Programul de studii universitare de master "Consultanţă în Afaceri în Limba Engleză", anul II) a obtinut media 10 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Szczecin University of Technology, Polonia în semestrul I
2. PETRICĂ  NICOLETA Programul de studii universitare de master "Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii", anul II) a obtinut media 10 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la University of Lodz, Polonia în semestrul I
3. ZAMOȘTEANU  ANDRA - BATRICE  Programul de studii universitare de master "Consultanță în Afaceri în Limba Engleză", anul II) a obtinut media 10 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Universite Paris Dauphine, Franța în semestrul I

 

 Anul universitar 2014 - 2015
 

1. OPREA - BALAIŞ RĂZVAN Programul de studii universitare de master "Consultanţă în Afaceri în Limba Engleză", anul I) a obtinut media 10 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Szczecin University of Technology, Polonia în semestrul II
2. PANĂ (AGBAJE) ANTONELA IOANA Programul de studii universitare de master “Consultanţă în Afaceri în Limba Engleză", anul II) a obtinut media 10 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Universite Paris - Dauphine, Franţa, în semestrul I
3. TRĂISTARU ALEXANDRA MARIA Programul de studii universitare de master “Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială", anul II) a obtinut media 10 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Szczecin University of Technology, Polonia în semestrul II
 Anul universitar 2013 - 2014
 

1. MANGU LAURA - SIMONA   (Programul de studii universitare de licenţă “Administrarea Afacerilor, anul III) a obtinut media 10 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Universite Pierre Mendes – France – Grenoble 2, Institut Universitaire de Technologie de Valence, Franţa  în semestrul I
1.GORGOS MARINA (Programul de studii universitare de licenţă “Administrarea Afacerilor, anul II) a obtinut media 10 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Universita degli Studi di Salerno, Italia în semestrul II
 
Anul universitar 2012 - 2013 
 

1.POPOVCIUC ANNA (Programul de studii universitare de licenţă "Administrarea Afacerilor", anul II) a obţinut media 10 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Universita degli studi di Bari "Aldo Moro", Italia în semestrul II
2. MIHAI FLORINA - ANDREEA   (Programul de studii universitare de licenţă “Administraţie Publică”, anul III) a obtinut media 9,86 in cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Universite Pierre Mendes – France – Grenoble 2, Institut Universitaire de Technologie de Valence, Franta in semestrul I

 


Anul universitar 2011 - 2012 
 

1. MOŞTEANU FLORINA LAVINIA (Programul de Studii Universitare de Licenţă “Administrarea Afacerilor”, anul III) a obţinut media 10 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Universita degli Studi di Cassino, Italia în semestrul I
2. CONSTANTIN GEORGE ALEXANDRU (Programul de Studii Universitare de Licenţă “Administrarea Afacerilor”, anul III) a obţinut media 10 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Universita degli Studi di Salerno, Italia în semestrul IIAnul universitar 2010 - 2011
 

1. MĂNESCU LIVIA ANDREEA (Programul de Studii Universitare de Master “Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane”, anul I) a obţinut media 9,83 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Universita degli Studi di Bari, Italia în semestrul II
2. CONSTANTIN DIANA GEORGIANA (Programul de Studii Universitare de Licenţă “Administrarea Afacerilor”, anul III) a obţinut media 9,75 în cadrul stagiului de studii Erasmus efectuat la Universita degli Studi di Roma, “La Sapienza”, Italia în semestrul I


 

 

 

© 2019 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin