Facebook

Galerie

Stagiu practica Master - 10 locuri


http://cariera-audit-contabilitate.ro/apel-de-practica-nr-6/

  STAGIUL DE PRACTICĂ

Locuri disponibile
10
Domeniul
Administrație publică
Ciclul de studii
Masterat
Perioada de practică
Februarie – Martie 2015
Total ore de practică
90h
Program
4-6h/zi, flexibil

Activități
Pe durata stagiului de pregătire practică studenții vor realiza activități specifice instituţiei partenere în cadrul departamentelor Managementul Funcţiei Publice, Coordonare Centre Regionale, Evaluare şi Perfecţionare, Programe cu Finanţare Externă, Financiar-Contabilitate, Achiziţii Publice pe următoarele componente:

 • Aspecte generale legate de activitatea ANFP;
 • Managementul resurselor umane;
 • Operațiuni curente în activitatea ANFP;
 • Operațiuni curente în activitatea financiar contabilă a ANFP;
 • Evaluarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici;
 • Aspecte generale ale comunicării interne şi externe;
 • Implementarea programelor cu finanţare externă.

Competențe dezvoltate
În urma efectuării stagiului de pregătire practică studenții se vor familiariza cu:

 • Activitatea de elaborare a cadrului legislativ privind funcția și funcționarii publici;
 • Activitatea de monitorizare și controlul aplicării reglementarilor în domeniu;
 • Gestionarea programelor privind funcția publică, prin intermediul cărora se realizează managementul funcției și funcționarilor publici;
 • Acţiunile întreprinse cu alte instituții din țară și din străinătate, în vederea perfectionării pregătirii profesionale a funcționarilor publici;
 • Nevoile de instruire ale funcționarilor publici şi modalităţile de realizare a acesteia;
 • Programele de formare și perfecționare profesională pentru personalul din administrația publică;
 • Administrarea bazei de date cuprinzând evidența națională a funcțiilor publice și a funcționarilor publici.

 2.    INSTITUȚIA DE PRACTICĂ

Denumirea instituției
AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI (ANFP)
Descrierea instituției
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a fost înfiinţată prin Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu scopul de a asigura managementul funcţiilor publice şi cel al funcţionarilor publici. ANFP funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform Hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Atribuțiile principale ale ANFP se regăsesc în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2) cu modificările și completările ulterioare, iar activitatea ANFP este reglementată de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1000/2006 cu modificările și completările ulterioare. Conducerea Agenției este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizia primului ministru, la propunerea ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Atribuțiile principale ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sunt:

 • elaborarea cadrului legislativ privind funcția și funcționarii publici;
 • monitorizarea și controlul aplicării reglementărilor în domeniu;
 • gestionarea programelor privind funcția publică, prin intermediul cărora se realizează managementul funcției și funcționarilor publici;
 • colaborarea cu alte instituții din țară și din străinătate, în vederea perfecționării pregătirii profesionale a funcționarilor publici;
 • centralizarea nevoilor de instruire ale funcționarilor publici;
 • furnizarea programelor de formare și perfecționare profesională pentru personalul din administrația publică;
 • administrarea bazei de date cuprinzând evidența națională a funcțiilor publice și a funcționarilor publici.

Beneficiarii activității Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sunt următorii:
1. funcționarii publici, prin:

 • monitorizarea eficientă a aplicării Legii nr. 188/1999 (r2) cu modificările și completările ulterioare, precum și a legislației secundare, astfel încât să fie respectat principiul transparenței în organizarea și dezvoltarea carierei în funcția publică;
 • planificarea carierei în funcția publică prin elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice, cu respectarea principiilor egalității de șanse, competenței, competiției, profesionalismului și motivării;
 • crearea unor mecanisme de recompensare a performanțelor personale individuale;
 • asigurarea unui sistem unitar de salarizare a funcționarilor publici, transparent, motivant, predictibil;
 • perfecționarea pregătirii profesionale a funcționarilor publici.

2. cetățenii, prin:

 • instituirea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial în interesul cetățenilor;
 • eficientizarea managementului funcției publice și funcționarilor publici, pentru asigurarea continuității și celerității serviciului public;
 • stabilirea unor norme deontologice în raporturile dintre funcționarii publici și cetățeni.

3. autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, prin:

 • aplicarea coerentă și unitară a reglementărilor legale în domeniul funcției publice și funcționarilor publici;
 • instituirea unor mecanisme de comunicare inter-instituțională eficientă;
 • coordonarea metodologică a compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Contact
Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, România
Coordonate GPS: 44.419795, 26.112617
Direcţia Comunicare şi Relaţii Internaţionale:
Telefon/Fax: 0374 112 745   0374 112 722  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 
Direcţia Generală Managementul Funcţiei Publice:
Telefon:    0374112 718   0374 112 728
Direcţia Coordonare Centre Regionale, Evaluare şi Perfecţionare Profesională: Telefon/Fax:    0374 112 789
Direcţia Programe cu Finanţare Externă:
Telefon/ Fax:    0374 112 831
Direcţia Generală Reglementare, Monitorizare şi Contencios:
Telefon:    0374 112 835  0374 112836  0374 112 839
Serviciul Financiar-Contabilitate:
Telefon:  0374112 704 Fax:  0734 112 706
Compartimentul Achiziţii Publice:
Telefon/ Fax:     0374 112 734
Serviciul Administrativ, Protocol şi Patrimoniu:
Telefon:    0374 112 708
Compartimentul Audit Public Intern:
Telefon:    0374 112 777

3.    CRITERII DE ÎNSCRIERE

Pentru a se înscrie, un student trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții minimale:

 • Să fie cetățean român;
 • Să fie înmatriculat la o universitate din regiunea București-Ilfov;
 • Să fie student în ciclul masterat la profilul administrație publică;
 • Să nu mai fi participat la un stagiu de practică similar finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU);
 • Să urmărească activ (Like/Follow/Add) una dintre paginile de social media ale proiectului.

4.    PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Pașii înscrierii: Studenții interesați de această oportunitate, ce se încadrează în criteriile de la punctul 3, sunt rugați să trimită CV-ul la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Perioada de înscriere: 17 – 19 februarie 2015;
Departajare: în situația în care numărul de studenți înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile, selecția se va face în ordinea trimiterii aplicațiilor și a stabilirii eligibilității;
Publicarea rezultatelor: Lista studenților înscriși și admiși va fi publicată pe paginile de social media ale proiectului (Facebook, Google+, Twitter) cel târziu la data de 20.02.2015;
Începerea activității: fiecare student admis în stagiul de practică va fi contactat individual pentru încheierea convenției de practică și stabilirea programului de practică.

5.    PREMII

Studenții care finalizează stagiul vor fi înscriși automat într-un concurs de evaluare a celor mai bune performanțe în activitatea de practică. Fiecare 10 studenți care finalizează stagiul de pregătire vor concura pentru următoarele premii:

 • Premiul I – 1.500 lei;
 • Premiul II – 1.000 lei;
 • Premiul III – 500 lei.
© 2018 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin