Facebook

Galerie

Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti

Articol ziarul Economistul - Ianuarie 2013

Articol OriginalSCURT ISTORIC. Facultatea de Administraţie şi Afaceri este o structură universitară care funcţionează în cadrul Universităţii din Bucureşti din anul 2000. Pe parcursul celor 13 ani de existenţă, Facultatea de Administraţie şi Afaceri s-a dezvoltat permanent şi a devenit o structură universitară solidă şi performantă în toate specializările sale, mărturie fiind şi recenta ierarhizare naţională în care specializările facultăţii au fost incluse în primele două categorii.

În cadrul instituţiei funcţionează trei direcţii de studii – Administraţie publică, Administrarea Afacerilor şi Marketing, iar în cadrul primelor două au fost înfiinţate şapte programe de studii universitare de masterat. Ca urmare a evoluţiei sale şi a performanţelor înregistrate, Facultatea de Administraţie şi Afaceri a fost distinsă de Asociaţia Internaţională EDUNIVERSAL din Paris cu premiul Excellent Business School în 2008, 2009 şi 2010. Primind acest titlu, Facultatea de Administraţie şi Afaceri se înscrie în clubul celor „1000 Best Business Schools”, fiind astfel recunoscută ca structură universitară cu legături naţionale şi continentale puternice.

Ca o recunoaştere a competenţelor dezvoltate, Facultatea de Administraţie şi Afaceri a devenit membru al unor asociaţii renumite precum:
- Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (A.F.E.R.);
- Asociaţia Şcolilor şi Instituţiilor de Administraţie Publică (A.S.I.A.P.);
- Asociaţia TEMPUS.

Facultatea de Administraţie şi Afaceri a încheiat acorduri Erasmus cu universităţi de prestigiu din numeroase ţări europene, mobilităţile Erasmus oferind studenţilor posibilitatea de a-şi îmbunătăţi pregătirea profesională, de a-şi îmbogăţi cunoştinţele din toate domeniile, de a trăi noi experienţe culturale, de a învăţa într-un sistem educaţional şi de a-şi perfecţiona cunoştinţele de limbi străine. De asemenea, în baza acordurilor cu Université D’ Auvergne Clermont Ferrand (Franţa), la finalizarea studiilor, studenţii înscrişi în cadrul programului pot beneficia de o a doua diplomă emisă de această universitate.

STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA CURSURILOR. Programele de studiu ale Facultăţii de Administraţie şi Afaceri sunt diversificate ca structură şi adaptate permanent prin introducerea de noi cursuri menite să creeze competenţe corelate cu nevoile pieţei muncii.

Planul de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă şi master este conceput în conformitate cu direcţiile stabilite prin Procesul de la Bologna şi cu strategia naţională pe domenii. Sunt incluse discipline obligatorii, opţionale şi facultative, iar între disciplinele de natură juridică şi cele de natură economică a fost gândit un raport optim care să susţină competenţele domeniului.

Limba de predare a cursurilor este limba română atât pentru studiile de licenţă, cât şi pentru master, excepţie făcând programul de master Consultanţă în afaceri cu predare în limba engleză.

© 2019 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin